Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för molekylärbiologi söker en postdoktor till projektet ”funktionell kartläggning av armadillo-repeat proteiner i protein trafikering i malaria parasiter”. Anställningen finansieras av Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS). Anställningen är heltid i två år med tillträde snarast möjligt eller efter överenskommelse.

Institutionen för molekylärbiologi

Institutionen för molekylärbiologi har runt 200 anställda. Institutionens huvuduppgifter är forskning, forskarutbildning och grundutbildning samt interaktioner med samhället. Institutionens forsknings- och utbildningsverksamhet omfattar flera molekylärbiologiska områden inom vetenskap och medicin: cellbiologi, mikrobiologi, infektionsbiologi, tumörbiologi och neurobiologi i samband med användning av genetiska modellorganismer. Mer information finns på: https://www.umu.se/en/department-of-molecular-biology/.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

För att malariaparasiten ska kunna infektera i röda blodkroppar exporterar parasiten 10% av de proteiner den producerar. Dessutom måste parasiten importera de näringsämnen den behöver för tillväxt. Denna aktiva import och export utgör en spricka i rustningen som kan utnyttjas för att leverera läkemedel och utgör potentiella mål för nya läkemedel. Armadillo repeats (ARM) förmedlar protein interaktioner och ARM-proteiner är involverade i protein import och export i andra organismer. Kanoniska vägar för protein import och export tros agera i malariaparasiter, men lite är känt om de molekylära mekanismerna inom parasiten och de proteiner som ligger till grund för dessa processer.

Detta projekt syftar till att kartlägga ARM-proteinernas roll vid proteintransport i gnagar malaria parasiten Plasmodium berghei. Den framgångsrika kandidaten kommer att slå ut och epitop-tagga P. berghei ARM-proteiner, följt av avancerade mikroskopitekniker tillsammans med proteomik för att förstå ARM-proteinfunktionen genom att studera deras kncok-out fenotyp, deras lokalisering och interaktionspartners.

Du kommer att utföra experimentellt och bioinformatiskt arbete, designa experiment, presentera dina resultat, skriva manuskript, hjälpa handleda studenter och aktivt bidra till en kollegial laboratoriekultur.

Du kommer att vara baserad i Ellen Bushells laboratorium vid institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet. Bushell labb är en del av The Laboratory of Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS, http://www.mims.umu.se/), som är den svenska noden inom det nordiska EMBL-partnerskapet för Molekylär medicin.

Kvalifikationer

För behörighet krävs doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Du ska vara mycket motiverad och kunna arbeta produktivt i ett team såväl som självständigt. Det krävs utmärkta kommunikationsförmågor för att interagera effektivt med dina kollegor. Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska krävs också. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Den framgångsrika kandidaten bör ha erfarenhet av avancerade molekylära kloningsmetoder såsom GIBSON-kloning och CRISPR / Cas9 vektor design. Du bör också ha erfarenhet av ljus och/eller elektron mikroskopi, eller protein- uttryck, lokalisering och interaktionsarbete.

Övriga önskvärda meriter

Erfarenhet av odling och transfektion av malaria parasiter, samt erfarenhet av in vivo-experiment med gnagare är mycket önskvärt. Bioinformatik och programmeringskunskap är inte ett krav och utbildning finns, men är en önskvärd merit.

Ansökan

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska skrivas på engelska (helst) eller svenska. Sista ansökningsdag är 10 augusti 2021. Ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev som förklarar varför du är intresserad av tjänsten, hur du kan bidra till projektet och i vilken riktning du kanske vill utveckla det (högst en A4-sida).
  • Ett curriculum vitae (CV) som dokumenterar akademisk utbildning och tidigare anställningar.
  • Din publikationslista.
  • Styrkt kopia av doktorsexamensbevis,
  • Namn och kontaktuppgifter med e-postadresser till två eller tre akademiska referenser.
  • Annan relevant dokumentation som du vill inkludera till stöd för din ansökan.

Ytterligare information

För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta Dr Ellen Bushell (http://www.mims.umu.se/groups/ellen-bushell.html). Vi välkomnar din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-492-21
Kontakt
  • Ellen Bushell, ellen.bushell@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-03-30
Sista ansökningsdag 2021-08-10

Tillbaka till lediga jobb