Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom de estetiska ämnena bild, musik och slöjd.
På institutionen för estetiska ämnen samsas runt 40 trevliga medarbetare som förenas i sitt engagemang för de estetiska ämnena. Det gör arbetsplatsen till en kreativ miljö där människor med olika skapande intressen möts: trä och textil, modedesign, bild och form, foto, grafisk design, ljud, musik och musikproduktion. Här förstår vi att värdesätta varje individs kompetens som viktig för vår verksamhet. För mer information besök gärna institutionens hemsida, https://www.umu.se/institutionen-for-estetiska-amnen/.

Institutionen för estetiska ämnen söker nu en vikarierande universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot bilddidaktik.

Beskrivning av arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning i kurser i bilddidaktik och allmändidaktik på grund och avancerad nivå. Undervisningen i bilddidaktik omfattar traditionellt ämnesinnehåll inom det tvådimensionella bildområdet (teckning och måleri), bildkommunikation, visuell kultur och kritiska perspektiv. Undervisningen i allmändidaktik omfattar läroplansteori. I nuläget har vi ett särskilt behov av kompetens att undervisa i kurser i bilddidaktik riktat mot yngre årskurser.

Undervisningen äger rum både på campus och i nätbaserade kurser.

I anställningen ingår 80% undervisning/administration och 20% kompetensutvecklingstid. Kompetensutvecklingstiden används vanligen för forskning. Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i pedagogiskt arbete med inriktning mot bilddidaktik, har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda språkkunskaper i svenska samt god förmåga att undervisa på detta språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet
Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom pedagogiskt arbete med inriktning mot bilddidaktik, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete, god samarbetsförmåga och samverkan med omgivande samhälle. Den sökande skall också ha den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

·       bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
·       originalitet i forskningen
·       produktivitet
·       bidrag till det internationella vetenskapssamhället
·       uppdrag inom vetenskapssamhället
·       förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
·       samverkan med omgivande samhälle

Dokumenterad forskningsskicklighet inom pedagogiskt arbete med inriktning mot bilddidaktik krävs för anställningen.

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

·       förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
·       förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
·       erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
·       medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
·       ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Erfarenhet av undervisning inom bildämnesområdet i grundskola/gymnasium samt i bilddidaktik på högskola/universitet med visad hög kvalitet är krav för anställningen.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Samma omsorg ska ägnas prövningen av dessa två bedömningsgrunder, och vid en sammanvägning av dem ska de tillmätas lika stor vikt. 

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet i pedagogiskt arbete med inriktning mot bilddidaktik.

Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid undervisningsskicklighet på akademisk nivå. En stor del av undervisningsinnehållet har inriktning mot bildundervisning för lägre årskurser. Vi efterfrågar därför erfarenheter av bildundervisning i lägre årskurser i grundskolans praktik, såväl som erfarenheter av undervisning om bilddidaktik för lägre årskurser från högskola/universitet. Stor vikt ska fästas vid dessa erfarenheter.

Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag. Stor vikt ska därför fästas vid att den sökande har god samarbetsförmåga. Vikt ska därefter fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf.

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran, https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf.  

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi senast 2021-04-19. Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat på 100% under sex månader med tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Stina Wikberg (stina.wikberg@umu.se, 090-786 58 66) eller biträdande prefekt Anna Widén (anna.widen@umu.se, 090-786 60 33).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2021-11-30
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-383-21
Kontakt
  • Stina Wikberg, prefekt, 090-786 58 66, stina.wikberg@umu.se
  • Anna Widén, biträdande prefekt, 090-786 60 33, anna.widen@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-03-29
Sista ansökningsdag 2021-04-19

Tillbaka till lediga jobb