Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska, svenska och tyska.

Vi söker en universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning mot tidiga år. Anställningen är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.

Beskrivning och arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning på grundnivå främst i kurser i svenska för grundlärare (inriktning F-3 och 4–6) och verksamhetsförlagd utbildning. Vidare ingår undervisning på avancerad nivå, exempelvis handledning av examensarbete mot lärarexamen. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan även förekomma. Undervisningen äger rum både på campus och på internetbaserade kurser. Tyngdpunkten i undervisningen ligger på ämnesteoretiskt och ämnesdidaktiskt innehåll, särskilt grammatik, textanalys med inriktning på sakprosa och elevers skrivande, ämnesmässig begreppsutveckling samt skrivpedagogik.

I anställningen ingår 60 % undervisning/administration och 40 % egen forskning under de första fyra åren. Efter dessa fyra år ingår 80 % undervisning/administration och 20 % kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används vanligen för forskning.

Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i svenska med didaktisk inriktning, eller i svenska/nordiska språk eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.  

Goda språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställningen gäller graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i svenska med didaktisk inriktning mot tidiga år samt erfarenhet av undervisning i den svenska grundskolan, erfarenhet av nätundervisning, förmåga att leda och utveckla verksamheter inom högskolesektorn samt organisatorisk och administrativ skicklighet. Då tyngdpunkten i undervisningen ligger på ämnesteoretiskt och ämnesdidaktiskt innehåll, särskilt grammatik, textanalys med inriktning på sakprosa och elevers skrivande gäller även vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom dessa områden som bedömningsgrunder vid anställningen.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

• bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning,
• originalitet i forskningen,
• produktivitet,
• bidrag till det internationella vetenskapssamhället,
• uppdrag inom vetenskapssamhället,
• förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel och,
• samverkan med omgivande samhälle.

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

• förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer,
• förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär,
• erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning,
• medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel,
• ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska vetenskaplig skicklighet tillmätas störst vikt.

Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom svenska med didaktisk inriktning mot tidiga år. Stor vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnesteoretiskt och ämnesdidaktiskt innehåll, särskilt grammatik, textanalys med inriktning på sakprosa och elevers skrivande.

Stor vikt ska tillmätas erfarenhet av undervisning i den svenska grundskolan och erfarenhet av nätundervisning.

Förmåga att leda och utveckla verksamheter inom högskolesektorn samt organisatorisk och administrativ skicklighet ska tillmätas vikt i bedömningen. Vikt ska även fästas vid god samarbetsförmåga och övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran

Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och ska vara inkommen senast 2021-06-13.

Övrigt

Anställningen är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.

Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Mer information om Institutionen för språkstudier: https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enl överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-254-21
Kontakt
  • Daniel Andersson, prefekt, 090-786 57 08, epost daniel.andersson@umu.se
Publicerat 2021-05-19
Sista ansökningsdag 2021-06-13

Tillbaka till lediga jobb