Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom de estetiska ämnena bild, musik och slöjd.
På institutionen för estetiska ämnen samsas runt 40 trevliga medarbetare som förenas i sitt engagemang för de estetiska ämnena. Det gör arbetsplatsen till en kreativ miljö där människor med olika skapande intressen möts: trä och textil, modedesign, bild och form, foto, grafisk design, ljud, musik och musikproduktion. Här förstår vi att värdesätta varje individs kompetens som viktig för vår verksamhet. För mer information besök gärna institutionens hemsida, https://www.umu.se/institutionen-for-estetiska-amnen/.

Institutionen för estetiska ämnen söker nu en universitetslektor i estetiska ämnen med inriktning mot musik.

Beskrivning av arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning inom huvudområdet estetiska ämnen med inriktning mot musik samt forsknings- och utvecklingsarbete inom musik med inriktning mot musikkomposition med interaktiv teknik. Kompetensutvecklingstid ingår och motsvarar 20 %.

I nuläget är behovet kompetens att undervisa i och om arrangering, komposition och musikteori med huvudsaklig inriktning västerländsk konstmusik, samt interaktivt, digitalt musikskapande (där ingår programmering och ljudbearbetning i det visuella programmeringsspråket Max/MSP samt arbete med den interaktiva plattformen Arduino) men undervisningens innehåll kommer att variera i enlighet med ett föränderligt utbildningsutbud.

Till arbetsuppgifterna hör samarbete inom UmArts, Umeå universitets nya centrum för arkitektur, design och konst, och att där i samverkan med övriga medverkande enheter bidra till att utveckla den konstnärliga forskningen vid Umeå universitet. Del av kompetensutvecklingstiden ska användas till att ansöka om externa medel för konstnärlig forskning. Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration samt att delta i personalmöten och bidra till ämnets och arbetsgruppens utveckling.  

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor inom konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen inom musikområdet, visat konstnärlig skicklighet inom musik eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda kunskaper i svenska och engelska, samt förmåga att undervisa på dessa språk, utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet
Bedömningsgrunder för urvalet är: konstnärlig och pedagogisk skicklighet samt konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete inom ämnesområdet estetiska ämnen med inriktning mot musik. 

Till övriga bedömningsgrunder hör erfarenhet av administrativ verksamhet, erfarenhet av att utveckla konstnärlig forskning i samarbete med andra, god samarbetsförmåga samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Den konstnärliga skickligheten ska ha visats genom egen konstnärlig produktion eller verksamhet och utvecklingsarbete inom de konstnärliga fälten.


Kriterier vid bedömningen är:

·        Konstnärligt djup och uttryckskraft
·        Konstnärlig originalitet
·        Synlighet och värdering i konstliv och professionella sammanhang
·        Produktivitet
·        Konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete
·        Utmärkelser och stipendier etc.
·        Samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömningen är:

·        Förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
·        Förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
·        Erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
·        Medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
·        Ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Särskild vikt ska tillmätas konstnärlig och pedagogisk skicklighet. Samma omsorg ska ägnas prövningen av dessa två bedömningsgrunder, och vid en sammanvägning av dem ska de tillmätas lika stor vikt. 

Vid bedömningen av konstnärlig skicklighet ska särskild vikt fästas vid konstnärlig produktion och forsknings- och utvecklingsarbete inom musikkomposition och musikarrangering med interaktiva verk.

En stor del av undervisningsinnehållet har inriktning mot följande områden: arrangering, komposition och musikteori med huvudsaklig inriktning västerländsk konstmusik och filmmusik samt komposition och ljudbearbetning genom interaktiva plattformar. Stor vikt ska därför fästas vid undervisningsskicklighet inom ett brett spektrum av dessa områden.

Därutöver ska vikt fästas vid övriga bedömningsgrunder, i synnerhet god samarbetsförmåga, eftersom planering och genomförande av undervisning och examination till stor del sker i lärarlag.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran, https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf. Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi senast 2021-04-12.

Övrigt
Anställningen är tillsvidare på 100% med tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsort är Umeå. För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs hög närvaro i miljön.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Stina Wikberg (stina.wikberg@umu.se, 090-786 58 66) eller biträdande prefekt Anna Widén (anna.widen@umu.se, 090-786 60 33).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-123-21
Kontakt
  • Stina Wikberg, prefekt, 090-786 58 66, stina.wikberg@umu.se
  • Anna Widén, biträdande prefekt, 090-786 60 33, anna.widen@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-03-22
Sista ansökningsdag 2021-04-12

Tillbaka till lediga jobb