Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Doktorand i idrottspsykologi med inriktning mot idrottsskador
 

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet och Institutionen för psykologi söker en doktorand i psykologi med inriktning mot idrottsskador bland unga innebandyspelare. Ett intresse för idrottspsykologi och skador är således nödvändigt. Ansök senast 2021-03-21.

Projektbeskrivning

Doktoranden kommer att arbeta inom ett pågående forskningsprojekt som genomförs i samarbete mellan forskare vid Umeå universitet, Svenska Innebandyförbundet, Innebandyns kompetenscentrum (IKC) samt forskare vid Högskolan i Halmstad och Linköpings universitet. Det övergripande syftet med projektet är att bidra med nya och fördjupade kunskaper om hur träningsbelastning, hälsovanor samt psykologiska och fysiska faktorer relaterar till skadeincidens hos unga innebandyspelare.

I projektet används en intensiv longitudinell design med upprepade mätningar. Tidigare forskning har visat att förändringar inom individer kan öka risken för skada, särskilt när det gäller psykologiska faktorer såsom stressymptom. I projektet är vi därför särskilt intresserade av att följa förändringar över tid och undersöka hur förändringar i dessa riskfaktorer relaterar till skadeincidens. Avancerade statistiska dataanalyser (t.ex. strukturell ekvationsmodellering och flernivåanalys) kommer att utgöra en central del av forskningsprojektet, och du som söker bör därför ha ett intresse för att arbeta med kvantitativ data.

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet

Företagsforskarskolan är en multidisciplinär forskarskola där projekten är baserade på samarbeten mellan Umeå universitet och externa organisationer. Doktoranderna inom Företagsforskarskolan utgör en interdisciplinär grupp som, förutom varje enskild forskningsspecialisering, erbjuds ett skräddarsytt kurspaket som skapar en stark plattform för framtida arbete inom forskning och utveckling. En doktorandtjänst inom Företagsforskarskolan inkluderar även en praktikperiod vid en av de externa organisationerna för varje doktorand.

Behörighet


Grundläggande behörighetskrav för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är avlagd examen på avancerad nivå, fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi krävs dessutom att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet psykologi. Projektets utformning gör att sökande ska kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Givet projektets tvärvetenskapliga ansats ser vi det som extra meriterande att den sökande har en idrottsvetenskaplig bakgrund, där kunskap inom idrottspsykologi i kombination med idrottsmedicin är av särskild vikt. På grund av projektens utformning ser vi det som meriterande att den sökande har praktisk erfarenhet från idrottsrörelsen (t.ex. som tränare eller spelare). Givet att projektet innebär bearbetning av longitudinell data och multivariat dataanalys är erfarenhet av avancerade statistiska metoder meriterande. Vid urval kommer vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Vi söker en engagerad, ansvarsfull och kreativ doktorand med hög motivation för forskarstudier. Anställningen som doktorand ställer krav på god förmåga att arbeta i ett team såväl som förmåga att arbeta självständigt. Tillträde 1 maj 2021 eller enligt överenskommelse.

Villkor för anställningen

Utlysningen avser heltidsanställning som doktorand med målsättning om en doktorsexamen. Doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt forskarutbildning vilket innefattar själva projektet, men även forskarutbildningskurser. För anställningen gäller att du förväntas utföra huvuddelen av ditt arbete på Institutionen för psykologi, Umeå universitet. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete ingå (upp till max 20 %). Anställningen är tidsbegränsad till fyra år vid heltidsstudier, med förlängning i upp till ett år vid institutionsarbete. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs.

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:

1.  Personligt brev som motiverar varför du söker tjänsten (max 2 sidor)

2.  CV/meritförteckning

3.  Ett kort skiss på max två sidor där du ger en beskrivning av ditt forskningsintresse i relation till forskningsprojektet och befattningens inriktning

4.  Kopior av examensbevis

5.  Kopior av uppsatser/övriga publikationer

6.  Ev. övriga meriter med relevans för anställningen

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

För de sökande som blir kallade till intervju kan arbetsprov ingå. Arbetsprov kan bestå av skriftliga och/eller muntliga uppgifter som genomförs inför eller i anslutning till intervju.

Närmare upplysningar lämnas av docent Andreas Stenling, 090-786 78 49, andreas.stenling@umu.se eller prefekt Annika Nordlund, 090-786 78 30, annika.nordlund@umu.se

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst.


Facklig information lämnas av SACO, 090-786 53 65, SEKO civil, 090-786 52 96 samt ST, 090-786 54 31.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 maj eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-270-21
Kontakt
  • Andreas Stenling, 090-786 78 49
  • Annika Nordlund, 090-786 78 30
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-03-01
Sista ansökningsdag 2021-03-21

Tillbaka till lediga jobb