Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Doktorand med inriktning mot neurologiskt relaterad utvecklingspsykologi


Institutionen för psykologi söker en doktorand med intresse av att studera motorisk planeringsförmåga hos barn/unga som följer en typisk utveckling och hos barn/unga med autismspektrumtillstånd (AST). Projektet innefattar både rörelseanalys och hjärnavbildningsmetoder. Är du en högmotiverad person med ett intresse för projektets inriktning och mätning av beteende med avancerade metoder så passar du på denna tjänst. Vi erbjuder fyra års heltidsanställning. Ansök senast 2021-03-31.

Institutionen för psykologi vid Umeå universitet söker en doktorand till ett projekt med syfte att undersöka prediktiv förmåga i utförandet av motoriska handlingar hos barn/unga. Det övergripande syftet är att undersöka om motorisk planeringsförmåga hos barn/unga med AST relaterar till aktiveringsmönster i hjärnregioner som är sammanlänkade med syn/perception och/eller motorisk kontroll, samt om detta relaterar till aktivitet i hjärnområden som är kopplade till motoriskt baserad förståelse av andra. Forskningen innefattar beteendeexperiment med hjälp av funktionell hjärnavbildning (fMRI), ögonrörelseregistrering, samt sensomotorisk rörelseanalys.

Behörighet
Grundläggande behörighetskrav för att bli antagen till forskarutbildning är avlagd examen på avancerad nivå, fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi krävs dessutom att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet psykologi.

Då projektet innefattar möten med familjer och testning av barn krävs det att sökande talar flytande svenska och har god social förmåga. Det är meriterande att ha dokumenterad erfarenhet av databearbetning och programmering (t ex MATLAB), samt dokumenterad erfarenhet av arbete med testning av barn/unga. Även tidigare dokumenterad erfarenhet av hjärnavbildningsmetoder, ögonrörelseregistrering och/eller sensomotoriska undersökningar är meriterande. Vidare krävs goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift. Vid urval kommer vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Vi söker en engagerad och kreativ person med hög motivation för forskarstudier och förmåga till självständigt arbete. Utlysningen avser heltidsanställning som doktorand under 4 år. För anställningen gäller att du förväntas utföra huvuddelen av ditt arbete inom Institutionen för psykologi, Umeå universitets. Tillträde i september 2021 eller enligt överenskommelse.

Villkor för anställningen

Utlysningen avser heltidsanställning som doktorand med målsättning att avlägga doktorsexamen. Doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt forskarutbildning, vilket innefattar själva avhandlingsarbetet och forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan även undervisning och annat institutionsarbete ingå (upp till max 20 %). Anställningen är tidsbegränsad till fyra år vid heltidsstudier, med förlängning i upp till ett år vid institutionsarbete. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs.

En fullständig ansökan ska innehålla:

1.  Personligt brev som motiverar varför du söker tjänsten (max 1 sidor)

2.  CV/meritförteckning

3.  Ett kort skiss (max två sidor) där du beskriver ditt forskningsintresse i relation till forskningsprojektet och befattningens inriktning

4.  Examensbevis

5.  Uppsatser/övriga publikationer

6.  Ev. övriga meriter med relevans för anställningen

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med ett arbetsprov. Arbetsprovet skrivs på engelska och består av sammanfattande och utvecklande av nya hypoteser på basis av en vetenskaplig artikel.

Närmare upplysningar lämnas av docent Erik Domellöf, +46-90-786 64 24, erik.domellof@umu.se eller prefekt Annika Nordlund, +46-90-786 78 30, annika.nordlund@umu.se

Löneplaceringen sker enligt lokalt kollektivavtal med fastställd lönestege för doktorandtjänst. Facklig information lämnas av SACO, 090-786 53 65, SEKO civil, 090-786 52 96 samt ST, 090-786 54 31.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-271-21
Kontakt
  • Erik Domellöf, 090-786 6424
  • Annika Nordlund, 090-786 78 30
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-03-01
Sista ansökningsdag 2021-03-31

Tillbaka till lediga jobb