Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Doktorandposition i RNA-modifieringar och bröstcancer vid institutionen för molekylärbiologi inom Marie Sklodowska-Curie-åtgärden genom Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020.

Denna tillkännagivna position är en del av projektet "ROPES - ROles of ePistranscriptomic in diseasES", finansierat inom Marie Sklodowska-Curie-åtgärden av Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020. ROPES-projektet syftar till att förstå rollen för RNA modifieringar i utformning av cellfenotyp och dess tillämpning vid humana sjukdomar. Tolv tidiga forskare (ESR) kommer att rekryteras för att arbeta i laboratorier med expertis inom RNA-modifiering, utveckling, bioinformatik, cancer, immunologi och läkemedelsutveckling.

Beskrivning av projektet

En doktorandposition är tillgänglig för en mycket motiverad och kreativ student som vill studera RNA-modifieringens roll i bröstcancermetastaser under ledning av biträdande universitetslektor Francesca Aguilo. RNA-modifieringar kan reagera snabbt på olika stimuli, särskilt stress, utan behov av aktivering av nya tidskrävande transkriptionsprogram. Under tumörgenes stöter spridande cancerceller på olika cellulära påfrestningar, och anpassningen till sådana påfrestningar är en viktig drivkraft för cancercellsöverlevnad. Den sökande kommer att kombinera genetiska, biokemiska, biologiska och genomomfattande metoder för att dechiffrera hur förändrade mönster av RNA-modifieringar bidrar till metastaserande bröstcancer. 2D- och 3D-cellodlingsmodeller, patientprover samt ortotopisk mustransplantation kommer att användas för att studera de centrala RNA-baserade regleringskretsarna vid brösttumogenes. Utöver sina enskilda vetenskapliga projekt kommer den framgångsrika kandidaten att dra nytta av vidareutbildning, som inkluderar forskningsbesök i samarbetsgrupper i Lausanne (Schweiz) och i Trento (Italien), en mängd olika utbildningsmoduler, samt kurser om överförbara färdigheter och aktivt deltagande i workshops och konferenser.

Kvalifikationer

Sökande måste ha en universitetsgrad på minst 240 högskolepoäng (ECTS), inklusive 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utbildningsnivåer som annars förvärvats i Sverige eller utomlands.

Dessutom bör den sökande ha fått grundläggande teoretiska kunskaper inom molekylär- och cellbiologi och ha god erfarenhet av laboratoriearbetet, metodutveckling och olika biokemiska analysmetoder. Praktisk erfarenhet av cellodling och arbete med musmodeller är en merit. Den idealiska kandidaten ska kunna driva utmanande uppgifter, lösa problem och uppnå mål, och göra det i intensivt samarbete och kommunikation med andra forskare.

Specifika antagningskrav

Den sökande måste vara skicklig i både muntlig och skriftlig kommunikation på engelska, och detta utvärderas genom en presentation av forskningsplanen på engelska för handledaren och institutionen för forskarutbildning.

Kandidater måste visa behörighet enligt Marie Sklodowska-Curie Actions behörighetskrav enligt följande:

a) Forskarstatus: ESR är unga forskare som vid tidpunkten för rekryteringen (startdatumet som anges i kontraktet) de första fyra åren (heltidsekvivalent forskningserfarenhet) av sin forskarkarriär och inte har tilldelats en doktorsexamen.

b) Nationalitet: Sökande ESR kan ha vilken nationalitet som helst.

c) Krav på rörlighet: Sökande ESR får inte ha bott eller utfört sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier osv.) i den rekryterande stödmottagarens land under mer än 12 månader under de tre åren omedelbart före rekryteringsdagen (obligatorisk nationell tjänst, korta vistelser som semester och tid som en del av ett förfarande för att få flyktingstatus enligt Genèvekonventionen beaktas inte).

Ytterligare information om anställningen

För ytterligare information om anställningen, vänligen kontakta docent Francesca Aguilo via e-post francesca.aguilo@umu.se.

Ansökningsprocess

Ansökan ska innehålla:

1. Ett personligt brev med beskrivning av den sökandes forskningserfarenhet, forskningsintressen och motivation för ansökan.

2. Curriculum vitae.

3. Kopia av relevanta examina med certifieringar.

4. Kopior av kandidatexamen och relevanta publikationer.

5. Kontaktinformation för två referenspersoner.

Information om rekryteringsprocessen

Kvalificerade ansökningar kommer att vidarebefordras till relevanta partner som ansvarar för varje projekt och varje partner kommer att kortlista sina sökande. Kortlistade kandidater kommer att bjudas in till en intervju med ROPES-teamet i maj. Sökande kommer att informeras om resultatet i slutet av maj 2021. Framgångsrika sökande måste bevisa att de är behöriga (tre aspekter: respektera ESR-definition, rörlighetskriterier och kunskaper i engelska). Den formella inskrivningen av den framgångsrika sökanden som doktorand föregås av en prövning om sökanden uppfyller kraven enligt högskoleförordningen för att kunna antas som doktorand vid medicinska fakulteten vid Umeå Universitet. De utvalda ESR: erna förväntas börja den 1:a september 2021.

Vi ser fram emot att få din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1a september 2021
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-269-21
Kontakt
  • Francesca Aguilo, francesca.aguilo@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-02-23
Sista ansökningsdag 2021-04-30

Tillbaka till lediga jobb