Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Universitetslektorer i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap

Vi söker 1-2 universitetslektorer i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap. Vi söker dig som har ett stort engagemang och vill vara delaktig i att utveckla utbildning och forskning. Hos oss kommer du att undervisa på såväl svenska som engelska främst på Handelshögskolans program men även kunna forska en stor del av din arbetstid.

Arbetsuppgifter
Arbetet innefattar undervisning på Handelshögskolans program samt kurser på grund- och avancerad nivå, och då främst inom entreprenörskap. Du deltar i utvecklingsarbete, handledning och i gemensamma aktiviteter inom Handelshögskolan. Undervisningen bedrivs ofta i lag och såväl på svenska som på engelska. För denna anställning är förmåga att undervisa på svenska obligatorisk.

I anställningen ingår kompetensutveckling uppgående till 20 % av arbetstiden. Det finns möjlighet för dig att med externa forskningsmedel använda upp till 80 % av årsarbetstiden till forskning.

I anställningen ingår även att följa utvecklingen inom det angivna området, bedriva egen forskning och aktivt delta i arbetsgrupper och kommittéer. Vi värdesätter engagemang, delaktighet och ansvarstagande. Du tillbringar din arbetstid i Umeå på enheten för företagsekonomi och entreprenörskapssektionen. Entreprenörskapssektionen bedriver idag forskning främst om venture creation, innovationsprocesser, innovationsnätverk och allianser, och hållbarhet inom entreprenörskap och innovation, inom offentlig och privat organisation. Ett flertal av sektionens medarbetare är väl integrerade i de två företagsekonomiska forskningsprofilerna Projekt, innovationer och nätverk (PIN) respektive Forskningsinstitutet för företagsetik och hållbarhet (RiseB).

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Behörigheten avser ämnesområdet företagsekonomi, inriktning entreprenörskap.

Vi söker dig med en doktorsexamen i företagsekonomi eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Du ska kunna visa upp god dokumenterad erfarenhet av undervisning.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Vid avvägning mellan bedömningsgrunderna läggs lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Annan yrkesskicklighet av betydelse samt skicklighet i att utveckla och leda verksamhet tillmäts också betydelse.

Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare ska i första hand och i lika stor utsträckning beaktas graden av vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet och personlig lämplighet. Annan yrkesskicklighet av betydelse samt skicklighet i att utveckla och leda verksamhet tillmäts också betydelse. Bedömningsgrunderna viktas enligt rangordningen nedan, med undantag för att lika stor vikt ska läggas vid undervisning och forskning i bedömning.

Bedömningsgrunderna viktas enligt rangordningen nedan, med undantag för att lika stor vikt ska läggas vid undervisning och forskning i bedömning.

1. Vetenskaplig skicklighet avser ämnet företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap. Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationella, peer-reviewed vetenskapliga tidskrifter inom fältet. Bedömningen av vetenskaplig kompetens ska särskilt beakta publikationer och forskningsaktiviteter under de senaste fem åren i enlighet med Handelshögskolans kvalitetssystem. Detta innebär bland annat att sökanden ska kunna påvisa kvalitativt starka publikationer i internationella tidskrifter samt förmåga att söka och erhålla externa medel. I bedömning av publikationer tillämpar enheten för Företagsekonomi aktuella kvalitetslistor från Web of Science (WoS), Acadmic Journal Guide (AJG, fd. ABS) samt ABDC. Vid bokkapitel tillämpas den så kallade Norgelistan. Det är meriterande om publikationerna ligger inom forskningsprofilerna Projekt, innovationer, nätverk (PIN), och/eller Hållbarhet och företagsetik (RiseB).

2. Pedagogisk skicklighet avser förmåga och erfarenhet av att undervisa inom företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap på svenska. Visad undervisningsskicklighet på grundnivå och avancerad nivå, handledning, samt dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete är särskilt meriterande. Högskolepedagogisk utbildning, erfarenhet av undervisning på forskarnivå och handledning av doktorander är meriterande samt  att kunna undervisa på engelska.

3. Administrativ skicklighet är meriterande och avser dels förmåga att självständigt organisera utbildningsverksamhet, samt förmåga att leda utvecklings- och kvalitetsarbete i grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom ämnesområdet för befattningen.

4. Vid bedömning av annan skicklighet kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet, vilket innefattar ett utåtriktat och flexibelt arbetssätt, lätt för att ta egna initiativ och förmåga att arbeta självständigt. Arbetet kräver också en god förmåga att samverka med näringsliv och samhälle.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar du här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Mer om Handelshögskolan
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 140 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3300 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering.

Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-201-21
Kontakt
  • Professor Johan Jansson, johan.jansson@umu.se, +46 90 7867872
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2021-02-17
Sista ansökningsdag 2021-03-15

Tillbaka till lediga jobb