Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kemiska institutionen söker nu en förste forskningsingenjör med expertis i utveckling av elektroder till borttagning av mikroskaligt avfall i avfallsvatten. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 4 månader. Sista ansökningsdag är 2021-03-16.

Projektbeskrivning
Vi söker nu en specialist i utveckling av elektroder till borttagning av mikroskaligt avfall i avfallsvatten med hjälp av kolbaserade nanomaterial.

Uppdraget avser utveckling av kolbaserade nanomaterial samt syntes, karaktärisering och testning av de nyutvecklade elektroderna inom avfallsvattenrening. I dagens värld finns det ett problem: dagens avfallsvattenreningsverk är inte tillräckligt effektiva och mikroskaligt avfall, d.v.s. bl.a. nanopartiklar och mikroplast hamnar i vattendrag. I detta projekt ämnar vi att ta itu med detta problem med hjälp av elektrokemiska processer. Uppdraget avser utveckling av elektrodmaterial samt utveckling, tillverkning och karaktärisering av relevanta material. Elektroderna skall användas i en elektrokemisk process för borttagning av mikroskaligt avfall i avfallsvatten. Detta innebär även genomförande av studier i elektrokemiska celler i syftet att kartlägga materialens prestanda samt hållfasthet under längre tidsperioder. Detta innefattar experimentell design, MS-analys, identifiering av reaktionsprodukter, kvantifiering och efterföljande optimering av för att generera framtidens lösningar för avfallsvattenrening. Projektet ska även bidra till ökad förståelse av mekanismerna bakom de elektrokemiska processerna som leder till renat avfallsvatten.

All nödvändig utrustning för testning, syntes, karakterisering och analys kommer att finnas tillgänglig vid Kemiska institutionen, Umeå universitet samt vid samarbetsuniversiteten såsom Åbo Akademi i Finland. Du kommer även att inom projektet interagera med forskare och andra forskningsprojekt inom forskningsinriktningen Teknisk kemi vid Kemiska institutionen (www.chemistry.umu.se/forskning/teknisk-kemi/).


Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innehåller syntes, karaktärisering, testning och utvärdering av prestandan hos kolbaserade nanomaterial som används som elektroder i processen. Deltagande i projektmöten, att skriva rapporter och peer-rewiew artiklar förekommer också.


Kompetenskrav
Det krävs att du har en doktorsexamen i något av ämnena kemiteknik, materialvetenskap eller elektrokemi eller motsvarande. I synnerhet krävs tidigare erfarenhet om utveckling av elektroder bestående av kolbaserade nanomaterial för elektrokemiska processer. En gedigen bakgrund och kunskap om de fysikaliska, kemiska och materialvetenskapliga metoder som är relevanta för utveckling av denna typ av elektroder är viktigt. Dokumenterad praktisk erfarenhet inom tillverkning, testning och karaktärisering av kolbaserade nanomaterial är ett krav liksom kunskaper i de relevanta analysmetoderna. Vidare krävs erfarenhet av metodutveckling av för kemitekniken relevanta analysmetoder (e.g. GC-MS-gaskromatografi med masspektormetri, cyklisk voltametri, elektrokemiska mätningar såsom elektrisk impendans spektroskopi, CCVD-katalytisk ångdeponerings teknik, UV-VIS-ultraviolet spektroskopi, XPS- röntgen fotoelektronmikroskopi, XRD-röntgen diffraktion, SEM/TEM-svepelktronmikroskopi, ICP-OES-indutivt kopplad plasma optisk emissionsspektroskopi). Du ska vara starkt motiverad och intresserad av att lära dig att utveckla nya metoder, samt av att verka i en internationell miljö.

Erfarenhet av användning av tubungar i laboratorieskala är meriterande liksom kunskaper och erfarenheter av metodutveckling av för kemitekniken relevanta analysmetoder (t.ex. GC-MS och HPLC och NMR). Du är kapabel att utföra praktiskt laboratoriearbete och bör ha utmärkta kunskaper i elektrokemiska tekniker. Det är önskvärt att du har dokumenterad erfarenhet från forskning rörande elektrokemiska processer och utveckling av avfalsvattenprocesser i andan av ’grön kemi’.

Du ska även kunna skriva vetenskapliga publikationer och rapporter på engelska. Därför krävs mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Internationell erfarenhet liksom kunskaper i svenska språket är meriterande.

 

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till fyra månader med start enligt överenskommelse.

Ansökan
En komplett ansökan ska innehålla:

  • ett följebrev som sammanfattar dina kvalifikationer, forskningsintressen och motiv för ansökan (max 2 sidor),
  • en meritförteckning med publikationslista,
  • kopior av din doktorsavhandling och relevanta publikationer,
  • kopior av examensbevis eller motsvarande,namn och aktuella kontaktuppgifter till två-tre referenspersoner.

Sista ansökningsdag är 2021-03-16. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Ansök via knappen längst ner på sidan.

Närmare upplysningar lämnas av Prof. Jyri-Pekka Mikkola, 090-786 50 00, jyri-pekka.mikkola@chem.umu.se

 

Vi ser fram emot din ansökan!

 

Kemiskt Biologiskt Centrum(KBC, www.kbc.umu.se) vid Umeå universitet är en kreativ och interaktiv miljö, som omfattar sex institutioner och två forskningsenheter, med egen tillgång till utmärkta instrument och anläggningar. Kemiska institutionen har ca 200 anställda och institutionen bedriver forskning och utbildning samt har en omfattande samverkan med omgivande samhälle. För mer information, se www.chemistry.umu.se.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde snarast.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-266-21
Kontakt
  • Jyri-Pekka Mikkola, 090-7865284
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-02-23
Sista ansökningsdag 2021-03-16

Tillbaka till lediga jobb