Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Vi söker en doktorand i Molekylärbiologi med intresse inom metabol reglering hos Drosophila till Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet. Anställningen är tidsbegränsad till motsvarande fyra års heltid med start snarast eller enligt överenskommelse.

Doktoranden kommer att delta i aktiviteter inom Institutionen för molekylärbiologi, Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin, Sverige (MIMS), och Umeå centrum för mikrobiell forskning (UCMR), vilket möjliggör samverkan med forskare från olika forskningsområden och med bred expertis.

Bakgrund och beskrivning av arbetsuppgifter

Doktorandprojektet kommer att studera hur kosten styr valet av mat. Födointaget definierar ämnesomsättningen hos alla djur. Felaktig kost är en viktig orsak till den pågående fetma- och diabetespandemin, men vi idag fortfarande dålig inblick i hur matintag påverkar matpreferenser.

Projektet kommer att använda både Drosophila- och musmodeller i kombination med beteendeanalys för att avslöja signalerna som kopplar samman matintag och matval. Inledningsvis kommer vi att använda Drosophilamodellen för att identifiera signaler och regleringsmekanismer som kan reglera matintaget. Förmodade konserverade signalmolekyler kommer därefter att analyseras vidare i en musmodell, där genetiska och beteendestest kombinerade med definierade dieter kommer att placera signalerna i ett metaboliskt sammanhang.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning. Projektet och den excellenta forskningsmiljön kommer ge den hängivna studenten möjligheten att utbilda sig till en förstklassig forskare.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. Dessutom krävs minst 30 hp inom huvudområdet kemi varav minst 7,5 hp biokemi, 45 hp inom huvudområdena biologi eller molekylärbiologi varav minst 7,5 hp i genetik och 22,5 hp i mikrobiologi, fysiologi, samt cell- och molekylärbiologi. Av de 60 hp som krävs på avancerad nivå ska minst 45 hp vara på avancerad nivå inom det cell- och molekylärbiologiska ämnesområdet, inkluderande ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Kvalifikationer

Tidigare erfarenhet av Drosophilagenetik, immunhistokemi och beteendestudier, speciellt kring smakpreferens och PER är meriterande. Dokumenterade kunskaper i Excel och statistisk analys anses vara en fördel.

Du ska vara skicklig i både muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Du bör vara mycket motiverad, ha mycket god kommunikationsförmåga med gruppledare och kollegor samt förmåga att samverka effektivt och arbeta produktivt i ett team såväl som förmåga att arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Kunskaper i engelska och förmågan att tillgodogöra sig utbildningen kommer att utvärderas av institutionens forskarutbildningsgrupp.

Bedömningsgrunder

Utvärderingen av förmågan och potentialen att prestera bra baseras främst på:

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för doktorandstudier inom forskningsområdet.

2. Förmågan att formulera och lösa vetenskapliga frågor.

3. Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.

4. Övriga erfarenheter relevanta för forskarutbildningen, t ex yrkeserfarenhet.

God samarbetsförmåga, driv och förmåga att arbeta självständigt betraktas som positiva meriter.

Ett urval kommer att göras bland behöriga sökande baserat på dennes meriter och dennes bedömda potential att tillgodogöra sig studier på forskarnivå.

Efter urvalsprocessen påbörjas processen för antagning till forskarutbildning.

Ett beslut om antagning kommer att fattas av fakultetens studierektor först när en individuell studieplan har godkänts av institutionens forskningsutbildningsgrupp.

Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid. Om deltidsundervisning (max 20 %) kan erbjudas förlängs anställningstiden.

Tillträde 1:a april 2021 eller enligt överenskommelse.

Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas

Ansökan

Du ansöker genom vårt rekryteringssystem senast 5:e mars 2021. Din ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska eller svenska:

  • En CV med information om utbildning, en förteckning över tidigare och nuvarande anställningar, och en lista över publikationer.
  • Styrkta kopior på examensbevis
  • Ett följebrev som beskriver forskningserfarenhet och intressen, motivation för ansökan om doktorandtjänst
  • Kontaktuppgifter för två till tre referenser.

Facklig information lämnas av SACO, + 46- (0) 90-786 53 65, SEKO, + 46- (0) 90-786 52 96 och ST, + 46- (0) 90-786 54 31.

För frågor om tjänsten kontakta: Mattias Alenius (email: Mattias.alenius@umu.se)

Välkommen med din ansökan!

Mer om oss

Mer information om oss finner du på: www.umu.se/molbiol  

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1:a april 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-221-21
Kontakt
  • Mattias Alenius, mattias.alenius@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-02-12
Sista ansökningsdag 2021-03-05

Tillbaka till lediga jobb