Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Universitetslektorer i utbildningsledarskap
Vi önskar nu förstärka vår personalstab med två universitetslektorer i utbildningsledarskap vid Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen. Anställningarna avser heltid och tillsvidare med start under vårterminen 2021 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Uppgifterna består i huvudsak av undervisning och handledning inom rektorsutbildning, och andra uppdrag och utbildningar som riktar sig till yrkesverksamma rektorer och andra skolledare.

Undervisning sker på avancerad nivå inom Rektorsprogrammet, vilket är den statligt reglerade befattningsutbildningen för rektorer och andra personer med motsvarande ledningsfunktion.

Huvudsakligt undervisningsinnehåll är föreläsningar, handledning, seminarier och examination samt processledningsansvar för grupper i rektorsprogrammet och i annan uppdragsutbildning. Undervisning är ofta förlagd till internat och sker i norra och södra Sverige.

Utrymme för externfinansierad forskning medges under förutsättning att det går att förena med de undervisningsbehov institutionen har. Under de första två åren är dock detta utrymme begränsat till 50 % av anställningen.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Behörigheten avser den som avlagt doktorsexamen i statsvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, sociologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, särskilt beaktat god undervisningsförmåga.

För att bedömas som behörig ska den sökande ha dokumenterade pedagogiska och forskningsmässiga meriter inom någon av ämnena statsvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, sociologi eller motsvarande.

Bedömningsgrunder
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla d.v.s. vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
En bedömningsgrund är erfarenhet av utbildningsledarskap.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
De främsta bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Graden av pedagogisk skicklighet ska ges störst vikt i urvalet och därefter vetenskaplig skicklighet. Därutöver kommer avseende fästas vid förmåga att samverka med det omgivande samhället samt god administrativ förmåga.

Särskilt meriterande är visad pedagogisk skicklighet och god undervisningsförmåga inom högskolan. Meriterande är högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Det är även meriterande att ha arbetat med skolledare eller yrkesutbildningar.
Vad gäller vetenskaplig skicklighet är forskning om skolans styrning, ledarskap och skolutveckling meriterande.
Den sökande förväntas kunna undervisa på både svenska och engelska.

Vi värdesätter engagemang, delaktighet och ansvarstagande i undervisningens planering, genomförande och utveckling.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar du här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Mer om oss
Centrum för skolledarutveckling ingår i Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet och är en tvärvetenskaplig och självständig enhet som bedriver uppdragsutbildning för rektorer, skolchefer och politiker inom utbildningssektorn samt forskning inom dessa områden. För mer information, se https://www.umu.se/centrum-for-skolledarutveckling/

Statsvetenskapliga institutionen har ca 66 anställda och av dessa är en tredjedel verksamma vid Centrum för skolledarutveckling. Vid institutionen finns forskning och utbildning inom ämnena statsvetenskap, freds- och konfliktstudier samt utbildningsledarskap. Förutom studier på samtliga nivåer inom dessa ämnen finns vid institutionen en omfattande forskningsverksamhet.
För mer information, se https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-138-21
Kontakt
  • Professor Helene Ärlestig, helene.arlestig@umu.se , 070-256 45 56
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2021-02-22
Sista ansökningsdag 2021-03-31

Tillbaka till lediga jobb