Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet 

Institutionen för geografi är en forskningsmiljö med cirka 40 anställda. Exempel på forsknings- och undervisningsområden är planering, ekonomisk geografi, turism och naturresursanvändning. För mer information, besök vår hemsida här

Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) samlar svenska och internationella forskare med bakgrund inom bland annat historia, kulturgeografi, psykologi, medicin och statistik. Det gemensamma temat för forskningen är demografiska förändringar från ett ungt till ett åldrande samhälle. För mer information, besök vår hemsida här

 

Arbetsbeskrivning

Institutionen för geografi och Enheten för demografi och åldrandeforskning söker en doktorand för att arbeta med ett forskningsprojekt inom fältet åldrande, informell omsorg och familjenätverkens geografi utifrån ett kritiskt perspektiv på demografiska kategorier såsom ålder, kön, socio-ekonomisk position, etnicitet samt geografisk plats. Tjänsten är ett samarbete med Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier.

Doktoranden kommer att arbeta på Institutionen för geografi och kommer också att tillhöra Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier. En doktorand vid Genusforskarskolan får ta del av en unik och dynamisk forskningsmiljö, där ca 30 doktorander ingår. För mer information om Genusforskarskolan, se här

 

En utgångspunkt för doktorandprojektet kan vara analyser baserade på SHARE (The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) för vilken CEDAR utgör svensk nod. SHARE är en intervjubaserad undersökning som fokuserar bland annat på arbetskraftsutbud, försörjningsmöjligheter, sociala och ekonomiska förhållanden, familjenätverk samt fysisk och psykisk hälsa bland människor över 50 års ålder. Genom att komplettera analyser av resultat från SHARE med intervjustudier kan förståelsen fördjupas av de skillnader i svar mellan grupper som framkommer utifrån ett intersektionellt perspektiv som beaktar till exempel socioekonomiska skillnader, män och kvinnor, stad och land.

Anställningen kräver att doktoranden deltar aktivt i att kommunicera forskningsresultat i internationella akademiska sammanhang och till olika samhällsaktörer.

Om anställningen

Anställningen syftar till doktorsexamen och är i normalfallet tidsbegränsad på heltid i fyra år. Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Om institutionstjänstgöring (exempelvis undervisning) kan erbjudas (max 20% av heltid) förlängs anställningstiden med motsvarande tid. Doktoranden antas till forskarutbildningen i kulturgeografi och anställs vid institutionen för geografi vid Umeå universitet. Doktoranden kommer också att ingå i forskningsmiljön CEDAR vid Umeå universitet och i Genusforskarskolans verksamhet. Anställningens lokalisering är Umeå och startdatum är 1 september 2021.

Behörighet


För anställning som doktorand krävs antagning till forskarutbildning i kulturgeografi. Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, samt minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi eller motsvarande eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga kvalifikationer

Sökanden ska behärska det engelska språket i tal och skrift och ha insikt i forskning i det samhällsvetenskapliga området, särskilt kulturgeografi och genusstudier. Tidigare arbete med, eller erfarenhet av, enkäter och/eller intervjuer är meriterande.

Om den sökande uppfyller behörighetskraven kommer i första hand forskningsskissen och tidigare studieresultat att bedömas, följt av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (kommunikativ förmåga, förmåga att arbeta i grupp och självständighet samt kritisk förmåga).

 

Ansökan


En fullständig ansökan ska innehålla:

1. Forskningsskiss över det tänkta området (max 4 sidor exklusive referenser)

2. Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker tjänsten (max 2 sidor)

3. CV/meritförteckning

4. Examensbevis

5. Uppsatser/övriga publikationer

6. Ev. övriga meriter med relevans för anställningen

7. Kontaktuppgifter till två referenspersoner

 

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

 

Närmare upplysningar om Institutionen för geografi lämnas av Emma Lundholm, tfn 090-786 7172, emma.lundholm@umu.se, om forskarutbildning i kulturgeografi Aina Tollefsen, tfn 090-786 7884, aina.tollefsen@umu.se eller Mojgan Padyab, tfn 090- 786 6249, mojgan.padyab@umu.se för information om CEDAR.

Välkommen med din ansökan!

 

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-148-21
Kontakt
  • Emma Lundholm, Prefekt, 090-7867172
  • Aina Tollefsen, 090-7867884
  • Mojgan Padyab, 090-7866249
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-02-08
Sista ansökningsdag 2021-03-05

Tillbaka till lediga jobb