Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Doktorand i företagsekonomi - entreprenörskap och genus 
 
Handelshögskolan vid Umeå universitet, tillsammans med Umeå centrum för genusstudier, söker en doktorand i företagsekonomi, inriktning entreprenörskap med fokus på lika villkor, särskilt genus och entreprenörskap.

Doktoranden kommer att arbeta på enheten för företagsekonomi vid Handelshögskolan och kommer även att tillhöra Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier. En doktorand vid Genusforskarskolan får ta del av en unik och dynamisk forskningsmiljö, där cirka 30 doktorander ingår. För mer information om Genusforskarskolan, se www.umu.se/umea-centrum-for-genusstudier/utbildning-pa-forskarniva/
  
Projektbeskrivning
Det finns uppenbara fördomar och skillnader i entreprenörsekosystem, vilket innebär att människor inte har lika möjligheter att delta i entreprenörsaktiviteter. Den föreslagna forskningen kommer att undersöka fördomar och ojämlikheter som hindrar jämställdhet inom entreprenörsekosystem. Den syftar till att skapa ny kunskap inom området som ska göra entreprenörskap mer öppet, inkluderande och könsneutralt. Som doktorand ska du delta i kurser och bedriva ett självständigt forskningsprojekt. Du förväntas bidra till forskningsmiljön genom aktivt deltagande i seminarier, konferenser och andra aktiviteter som stöder din forskning och forskningsmiljön. 
  
Krav och kvalifikationer 
För att ha grundläggande behörighet bör du ha en avancerad examen, ha avslutat studier motsvarande minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå eller på annat sätt har förvärvat färdigheter som motsvarar detta krav. För att uppfylla individuella behörighetskrav måste du ha slutfört kurser inom företagsekonomi motsvarande minst 90 hp, inklusive ett självständigt arbete (uppsats/motsvarande) motsvarande minst 15 hp.

Urval bland sökande kommer att baseras med beaktande av följande: 
1. tidigare akademiska resultat och förmåga att uppfylla deadlines 
2. metodisk och vetenskaplig mognad               
3. kvalitet på forskningsutkast 
4. kommunikativa färdigheter, både muntligt och skriftligt               
5. förmåga att samarbeta 
6. individuell personlig lämplighet 
 
Vad gäller individuell lämplighet kommer vi särskilt att beakta: 
7. goda analytiska färdigheter 
8. goda kunskaper i engelska och/eller svenska 
9. ambitioner med forskarutbildningen och med arbete inom Handelshögskolans enhet för företagsekonomi

Det är meriterande att ha genomfört kurser som syftar till projektets centrala områden, ha dokumenterad förmåga att skriva vetenskapligt och kompetens och erfarenheter relaterade till genusfrågor. 
 
Ansökan 
Ansökan görs via universitetets rekryteringssystem, på svenska eller engelska (att föredra). Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och vi välkomnar särskilt kvinnor att söka. 

Ansökan ska innehålla: 
1. Ett personligt brev som sammanfattar dina kvalifikationer, vetenskapliga intressen och motivation till ansökan (max 2 sid) 
2. CV 
3. Forskningsplan; beskrivning av forskningsintressen och en potentiell studie inom genus och lika villkor relaterade till entreprenörskap (3 sid). Denna kommer att spela en viktig roll i valet av kandidater. 
4. Dokumentation av kunskaper i engelska och svenska, om tillämpligt 
5. Certifierade kopior av dina betyg och examensbevis 
6. Kopia av uppsats               
7. Namn och kontaktuppgifter till två referenser

Forskarutbildningen omfattar normalt fyra års heltidsstudier. Institutionstjänstgöring motsvarande 20 % av heltid kan förekomma. Utbildningstiden förlängs då med motsvarande tid. Arbetstiden tillbringas i Umeå. Information om forskarutbildningen hittas på: https://www.umu.se /sv/Handelshögskolan/utbildning/doktorandstudier/    
  
Mer om Handelshögskolan  
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard. 
 
I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001. 

Vi utbildar ansvarsfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas. 
 
Vi är ca 140 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3300 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. 
 
Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering. 
 
Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/ 
 
Välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Månadslön enl doktorandavtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-146-21
Kontakt
  • Jörgen Hellström, forskarutbildningsansvarig, jorgen.hellstrom@umu.se
  • Sujith Nair, universitetslektor, sujith.nair@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-02-05
Sista ansökningsdag 2021-03-05

Tillbaka till lediga jobb