Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Doktorandanställningens inriktning

Det aktuella forskningsprojektet syftar till att förbättra kunskapen om; a) hur stödinsatser för personer med funktionsnedsättning som utsätts för våld i det svenska samhället; b) hur våld i nära relationer påverkar hälsan. I projektet ingår en enkätundersökning, två intervjustudier och en studie som utgår från registerdata. De intervjuerna genomförs dels med personal inom olika stödverksamheter (socialtjänst, sjukvård, polis, skyddat boende), dels med kvinnor och män med funktionsnedsättningar som varit föremål för våld i nära relationer. Enkätstudien vänder sig till personer anställda inom olika stödverksamheter. Registerdata vid Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) används för att studera hur hälsan påverkas för de med funktionsnedsättning som drabbats av våld i nära relationer. Anställningen är förlagd till Institutionen för epidemiologi och global hälsa med finansiering av DIS-IPV-projektet (Forte), DISTIME-projektet (Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond) och CEDAR.

För mer information om dessa två projekt, se:

Socialt stöd och vård för människor med funktionsnedsättning som utsatts för våld inom nära relationer (DIS-IPV) (umu.se)

Att åldras med funktionsnedsättningar: Föreställningar och följder förr, nu och i framtiden (DISTIME) (umu.se)

Arbetsuppgifter

Som doktorand kommer du att

 • Utveckla en egen projektplan utifrån DIS-IPV forskningsprojektets frågeställningar
 • Genomgå relevanta forskarutbildningskurser
 • Utföra och analysera kvalitativa intervjuer med personal inom olika stödverksamheter och med kvinnor och män med funktionsnedsättningar som varit föremål för våld i nära relation
 • Genomföra och analyser av enkätstudie som ska besvaras av personal olika stödverksamheter
 • Använda data från svenska register som finns tillgängliga vid CEDAR och undersöka hur funktionsnedsättning och våld i nära relation påverka hälsan
 • Delta vid seminarier vid både institutionen för epidemiologi och global hälsa och CEDAR
 • Författa vetenskapliga artiklar med stöd av handledare

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet för doktorandprojektet: Högskoleutbildning omfattande minst 240 hp varav minst 60 hp på avancerad nivå inom folkhälsovetenskap eller liknande ämne. För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har:

 • Nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning
 • Erfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet
 • Nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses

Bedömning av dessa kunskaper görs genom presentation av forskningsplanen på engelska inför handledare och institutionens forskarutbildningsgrupp. För detta projekt krävs också goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Erfarenhet av att skriva vetenskapliga artiklar/rapporter och kommunicera vetenskapliga resultat är meriterande. Meriterande är också erfarenhet av kvalitativ och kvantitativ metod. Utöver detta är även erfarenhet av att arbeta inom och att ha god kännedom kring kvantitativ metod. Utöver detta är även erfarenhet av att arbeta inom och att ha god kännedom kring samhällstödverksamheter för våld i nära relation. 

Övrigt

En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker anställningen, max 1500 ord.
 • CV/meritförteckning
 • Examensbevis (styrkta kopia)
 • Uppsatser/övriga publikationer
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner
 • Övriga meriter med relevans för anställningen

Dokument ska bifogas elektroniskt i Word- eller PDF-format.

Villkor och tillträde

Doktorandtjänsten motsvarande 4 års heltidsstudier. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer i samband med tillsättning av anställningen kan komma att ske.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 210412
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-163-21
Kontakt
 • Fredinah Namatovu, 090-7865877
Facklig företrädare
 • ST, 090-786 54 31
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2021-02-09
Sista ansökningsdag 2021-03-03

Tillbaka till lediga jobb