Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Som doktorand kommer du att ingå i EU-konsortiet Health CASCADE, som är ett Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network. Detta konsortium omfattar sju universitet och fjorton partnerorganisationer från åtta europeiska länder; Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Nederländerna, Skottland, Spanien och Sverige. Samarbetet syftar till att utveckla kompetens och expertis inom samskapande metodologier genom att utbilda en ny generation av forskare som kan arbeta tvärvetenskapligt och hälsofrämjande inom områdena folkhälsa, samhällsvetenskap och digital teknik. Läs mer på www.healthcascade.eu

Beskrivning

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av de vanligaste kroniska och handikappande sjukdomarna med väsentlig sjuklighet och dödlighet. KOL ökar stadigt, sjukdomen är nu den tredje största dödsorsaken i världen  och förekommer i lika hög grad hos män och kvinnor. Icke-farmakologiska ingrepp som pulmonell rehabilitering (PR) rekommenderas starkt i behandlingsriktlinjer eftersom de förbättrar hälsan och minskar vårdbehovet hos personer med KOL. Trots detta erbjuds endast en liten del av KOL drabbade PR och som en följd av detta finns ett behov av nya strategier, inklusive olika e-hälsoverktyg för att öka tillgången till PR. Ett e-hälsaverktyg, Min KOL, har nyligen utvecklats vin Umeå universitet i samskapande med personer med stabil KOL, deras släktingar och vårdpersonal. Processer för samskapande i utvecklingen av ett lämpligt e-hälsaverktyg har dock inte studerats hos personer med KOL som nyligen behandlats på sjukhus

I det aktuella projektet ”Co-creation of an eHealth application for people with, COPD, in a hospital context” kommer vi att vidareutveckla Min KOL för att även passa personer med KOL som nyligen varit på sjukhus på grund av en förvärring. Projektet kommer att genomföras i samarbete mellan Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus, Region Västerbotten.

Kvalifikationer

Högskoleutbildning (motsvarande magister) omfattande 240 hp inom för projektet relevant område, varav minst 60 hp på avancerad nivå. Legitimerad vårdpersonal eller liknande, till exempel fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska eller relaterade områden. Det är önskvärt att sökanden har erfarenhet av kliniskt arbete med lungsjukdomar och / eller kliniska verktyg för e-hälsa. På grund av de samskapningsmetoder som tillämpas i projektet är det meriterat att kunna kommunicera på skandinaviska språk. Sökanden måste vara tillgänglig för att påbörja sin anställning hösten 2021.

Särskild behörighet

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har

 • Nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning
 • Erfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet
 • Nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför handledare och institutionens forskarutbildningsgrupp innan formell antagning kan göras.
 • Kandidaten måste vara inom de första fyra åren (heltidsekvivalent forskningserfarenhet) i sin forskarkarriär och ännu inte ha tilldelats en doktorsexamen.
 • Vid tidpunkten för rekryteringen får kandidaten inte ha bott eller utfört sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i Sverige i mer än 12 månader under de tre åren omedelbart före rekryteringsdagen. Obligatorisk nationell tjänst och / eller kortare vistelser som semester tas inte med i beräkningen.

Så här ansöker du

Din ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande:

 • Curriculum Vitae, styrkt
 • En kort beskrivning av dig själv, varför du är intresserad av positionen och hur du kan bidra till forskningen. Inkludera eventuella tidigare forskningsresultat och / eller kvalifikationer av särskilt intresse för den nuvarande positionen (max 2 sidor) och lista eventuella publikationer
 • Kopior av examensbevis
 • En lista med tre referenspersoner inklusive deras titlar och kontaktuppgifter

Övrig  information  http://www.medfak.umu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/ doktorandhandboken/

Tillträdesdag 210901 eller enligt överenskommelse.

Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställd.

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 210901 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-187-21
Kontakt
 • Karin Wadell, 090-7869887
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-02-10
Sista ansökningsdag 2021-04-06

Tillbaka till lediga jobb