Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Institutionen för fysik söker en första forskningsingenjör till tvärvetenskapliga Integrated Science Lab, IceLab, där vi arbetar med att lösa problem inom livsvetenskaperna med redskap från fysik, matematik och datavetenskap. Anställningen avser heltid, är tidsbegränsad till 2 år och är del av ett omfattande tvärvetenskapligt projekt som också inkluderar forskargrupper vid Kemiskt Biologiskt Center (www.kbc.umu.se) och Umeå Plant Science Centre (www.upsc.se), två stimulerande miljöer vid Umeå universitet. Tillträde 1 juni 2021 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning
Stora arealer grödor och skog förloras varje år på grund av ogynnsamma väderförhållanden och med pågående klimatförändringar kommer förlusterna att öka ytterligare i framtiden. För att upprätthålla skördarna under ogynnsamma förhållanden behöver vi en bättre förståelse för mekanismerna bakom växters stresstolerans. Vår hypotes är att stressresponsen styrs och medieras av ett centralt regulatoriskt nav, proteinkomplexet Mediator. Mediatorn är ett evolutionärt konserverat proteinkomplex som är involverad i reglering av genuttryck samt strukturella förändringar av kromatinstrukturer; processer som är nödvändiga för att reglera stressreaktioner hos växter. Den integrerar externa signaler från olika receptorer genom att överföra signaler från promotorbundna transkriptionsfaktorer till RNA-polymeras II. Flera aspekter av Mediatorns funktion är fortfarande okända, särskilt frågor om hur specifika Mediatorsubenheter integrerar olika signalvägar och hur de överför dessa signaler till RNA-polymeras II för att reglera uttrycket av specifika målgener. För att avslöja Mediatorns regleringsmekanismer, samt definiera växters stressrespons på flera organisationsnivåer, genomför vi modulspecifika analyser av globala genuttrycksmönster, mediatorns inbindning till DNA och komplexets komposition vid stress.  För att möjliggöra integration och tolkning av dessa komplexa dataset använder vi oss av nätverksmetoder samt andra beräkningsverktyg med målet att konstruera en modell av de komplexa signalnätverk som styr växters stressrespons.
 
Projektet är del av det tvärvetenskapliga projektet ”Kartläggning av växters stressrespons” som är finansierat av Stiftelsen för strategisk forskning. Projektet erbjuder utmanande forskningsmeritering för flera postdoktorer och förste forskningsingenjörer, som tillsammans kommer att lösa problem med metoder från biologi, fysik och datavetenskap. 

Arbetsuppgifter
Du kommer att studera hur Mediatorn integrerar signaler från cellens olika delar för att kontrollera genuttrycket för stressresponser. Med hjälp av en rad beräkningsverktyg kommer du att identifiera moduler av samreglerade gener med delade regulatoriska motiv och genprodukter med konserverade biologiska funktioner med avseende på stressresponser.

Kvalifikationer
Du har doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i tillämpad matematik, matematisk statistik, bioinformatik eller angränsande ämne. 
Du ska ha omfattande utbildning i statistik eller beräkningsmodellering med språk som C++, Python eller R och ha omfattande erfarenhet av att utnyttja statistiska metoder och maskininlärningsalgoritmer för att besvara biologiska frågor. Arbetserfarenhet av storskalig sekvensanalys, förmåga att forska självständigt såväl som i grupp, samt mycket goda kunskaper i det engelska språket är krav.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:
1. Ett följebrev med kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivering varför du söker (max 2 sidor),
2. En meritförteckning (CV),
3. En publikationslista,
4. Kopior på doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis,
5. Kopia av doktorsavhandling och relevanta publikationer,

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF.
Sista ansökningsdag är 2021-03-31.
 
Övrig information
Närmare upplysningar lämnas av Martin Rosvall, martin.rosvall@umu.se
Forskning: https://www.martinrosvall.com
Kartläggningsverktyg: http://mapequation.org
Forskningsmiljö: http://www.icelab.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 juni 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-175-21
Kontakt
  • Martin Rosvall, 070-2391973
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-01-29
Sista ansökningsdag 2021-03-31

Tillbaka till lediga jobb