Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap söker en Professor i Kost- och måltidsvetenskap. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100 %). Tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 210301.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Anställningen fokuserar på måltider i en professionell kontext, ur ett yrkesmässigt perspektiv eller utifrån kundens-/gästens perspektiv. Ett yrkesmässigt perspektiv kan till exempel innefatta matlagning, mathantverk, gastronomi, sensorik, måltidskreation och värdskap. Kundens och gästens perspektiv på måltider i en professionell kontext kan innefatta till exempel måltidsupplevelser, kundens och gästens roll och betydelse i olika mat- och måltidssammanhang.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av forskning, undervisning och utvecklingsarbete inom ämnet samt kost- och måltidsvetenskap med särskild inriktning mot måltider i en professionell kontext. Professorn förväntas leda forskning, vetenskapligt företräda sitt ämne samt attrahera externa forskningsbidrag i konkurrens och bidra till forskningsprofilens utveckling. Det förväntas ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter och engagemang i verksamheten.

I professorns arbetsuppgifter ingår även utveckling av kurser, undervisning, handledning och examination i ämnet kost- och måltidsvetenskap inom utbildningar på grund- och avancerad nivå. Professorn, som ska vara aktiv forskare inom den aktuella inriktningen, ska även kunna bedriva utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet, bland annat genom att ansvara för kurser inom utbildning på forskarnivå. Undervisningen sker både på svenska och engelska.

Även administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen kan förekomma.
Tjänstgöringsort är Umeå.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet Kost- och måltidsvetenskap eller motsvarande enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen samt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.

Bedömningsgrunder och avvägningar
Som bedömningsgrunder vid anställning av professor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning, dvs. vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Därutöver bedöms graden av administrativ skicklighet och skicklighet i akademiskt ledarskap, samt förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser inom området måltider i en professionell kontext, förmågan att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare, förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet, dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete, publicering samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Skicklighet visas också genom ledarskap i forskningsprojekt och framgångsrik handledning, från antagning fram till disputation.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten fästs särskilt vikt vid bredd och djup i forskningen inom området måltider i en professionell kontext, originalitet i forskningen och produktivitet samt tydligheten i den sökandes vision om hur forskning ska utvecklas både på kort och lång sikt i relation till institutionen och forskningsfältet. Förmåga att erhålla externa medel samt ledning av forskningsprojekt tillmäts stor vikt. Vidare tillmät även stor vikt vid förmågan att samverka med omgivande samhälle och att delta i nationella och internationella forskningssamarbeten.

För den aktuella anställningen kommer särskild vikt läggas vid erfarenhet av forskning kopplat till måltider i en professionell kontext samt till självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom det angivna forskningsområdet.

Särskild vikt kommer också att läggas på att den sökande är en nationellt och internationellt erkänd forskare som har goda förutsättningar att, utifrån arbetsuppgifterna, leda forskningsverksamhet, samverka och vetenskapligt företräda ämnet.

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av såväl teoretisk som praktisk undervisning på grund- som avancerad nivå inom området kost- och måltidsvetenskap eller motsvarande. Skicklighet innefattar även ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärararrollen. Här avses också deltagande i forskarutbildningsverksamhet, såsom doktorandhandledning och deltagande i utformning och genomförande av kurser och seminarier.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer stor vikt att läggas vid förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning, samt att handleda och examinera. 

Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examinering och utvärdering av såväl teoretisk som praktisk utbildning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå i kost- och måltidsvetenskap, eller närliggande och relevanta områden. Därutöver kommer särskild vikt läggas vid erfarenhet av utbildning på avancerad nivå samt erfarenhet av forskarutbildning och handledning av doktorander.

Med administrativ skicklighet avses förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, samt samarbeta och samverka inom och utom universitet kring institutionsgemensamma aktiviteter.

Vid bedömning av administrativ skicklighet och ledarskap läggs vikt vid skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av förtroendeuppdrag på institutions-, fakultets- eller universitetsnivå m.m. Stor vikt läggs vid allmänt väl dokumenterad förmåga till samarbete och samverkan, inom och utom universitetet, kring institutionsgemensamma aktiviteter. Stor vikt läggs även vid samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet tillskrivas störst betydelse. Stor vikt ska även fästas vid pedagogisk skicklighet. Därutöver ska graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete gälla.

I Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet (dnr FS 1.1-1672-18) regleras behörighetskrav och bedömningsgrunder vid rekrytering och befordran samt sakkunnigförfarande, som du hittar här (länk)

Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) med tillträde enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Umeå.

Din ansökan
Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi senast 210301. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan.

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här (länk).

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Mer om oss
Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap; Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap utbildar studenter på både grundläggande och avancerad nivå för flera olika professioner med kost- och måltidsvetenskap som bas. Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot tvärvetenskapliga aspekter av mat och måltider. Institutionen har idag ett 30-tal medarbetare, men är i en tillväxtfas. Besök gärna vår hemsida för ytterligare information, länk till institutionen.

 

 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1453-20
Kontakt
  • Maria Waling, maria.waling@umu.se, +46 90-786 64 83
  • Carita Bengs, carita.bengs@umu.se, +46 90-786 78 19
Facklig företrädare
  • ST, +46 90 786 54 31
  • SEKO, +46 90 786 52 96
  • Saco-S, +46 90 786 53 65
Publicerat 2021-01-20
Sista ansökningsdag 2021-03-01

Tillbaka till lediga jobb