Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Universitetslektor i rättsvetenskap med inriktning mot fastighets- och miljörätt

Juridiska institutionen söker nu en universitetslektor i rättsvetenskap med inriktning mot fastighets- och miljörätt. Anställningen är en heltidsanställning med tillträde under år 2021. Anställningen är placerad i Umeå och kräver närvaro på arbetsplatsen under arbetstid. 

Arbetsuppgifter 
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning i fastighets- eller miljörätt. Undervisningen omfattar grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet. Detta innebär undervisning på juristprogrammet men kan även omfatta undervisning på fristående kurser och annan utbildning institutionen bedriver. I undervisningen ingår även handledning och examination av uppsatser och examensarbeten samt kursansvar och kursadministration 

I arbetsuppgifterna ingår även att följa utvecklingen inom ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt av betydelse för arbetet.   

En viktig aspekt i all undervisning vid juridiska institutionen är dess vetenskapliga anknytning. I arbetsuppgifterna ingår därför att, i samverkan med institutionens forskare och doktorander medverka i utvecklingen av institutionens forskning. 

Behörighet 
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i rättsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.   

Med vetenskaplig kompetens avses avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Annan likvärdig kompetens utan doktorsexamen kan utgöra grund för anställning som universitetslektor.   

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt visat på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.   

Bedömningsgrunder 
En allmän bedömningsgrund vid anställning för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.  

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor beaktas vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt administrativ skicklighet.  

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:  
- Bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning 
- Originalitet i forskningen 
- Produktivitet 
- Bidrag till det internationella vetenskapssamhället 
- Uppdrag inom vetenskapssamhället 
- Förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel 
- Samverkan med omgivande samhälle 

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor och professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömning är:  
- Förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer 
- Förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär  
- Erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning  
- Medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel  
- Ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen 

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan. 

Avvägning mellan bedömningsgrunderna 
Vid anställningen läggs särskild vikt vid vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet och samarbetsförmåga inom området för anställningen. Stor vikt läggs vid administrativ skicklighet samt vid förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.  

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid originalitet, självständighet och potential att utveckla en egen framgångsrik forskningslinje.  

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt läggas vid dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskola. Eftersom undervisningen vid juridiska institutionen bedrivs i lärarlag, där lärare med olika kompetens och erfarenhet medverkar, ställer anställningen höga krav på personlig lämplighet och på samarbetsförmåga och respekt för andra personers och yrkeskategoriers kunskaper och erfarenhet. Erfarenhet av lärarlagsarbete är därför meriterande.    

Vid bedömningen av den administrativa skickligheten kommer stor vikt läggas vid erfarenhet av kursplanering och kursadministration.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar du här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Mer om oss
Juridiska institutionen är expansiv och har för närvarande drygt sextio anställda. Institutionen svarar för utbildning inom juristprogrammet och ett stort antal fristående kurser samt medverkar i ett flertal andra utbildningsprogram. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida: https://www.umu.se/juridiska-institutionen/.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1688-20
Kontakt
  • Ulf Vannebäck, ulf.vanneback@umu.se, 090-786 93 82
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2021-01-25
Sista ansökningsdag 2021-03-17

Tillbaka till lediga jobb