Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för informatik söker nu en vikarierande universitetslektor i informatik med inriktning mot digital transformation. Anställningen är ett vikariat på 15 månader från och med senare del av våren 2021 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Anställningen avser undervisning och forskning inom informatik med inriktning mot digital transformation. Inom denna inriktning ingår område såsom digitalt entreprenörskap, processtudier, business analytics och digital mognad. Innehavaren av anställningen förväntas ansvara för kurser inom ovan nämnda områden, men undervisning utanför dessa områden kan komma att ingå. Undervisning kommer ske på både grundnivå och avancerad nivå. Huvudsakligt arbetsinnehåll är kursansvar, föreläsningar, handledning, seminarier och examinering inklusive kursutveckling och administrativa göromål vid institutionen.

Om anställningen
Anställningen är ett vikariat på heltid vid institutionen för informatik, Umeå universitet. Placeringsort är Umeå och vi söker en universitetslektor som kommer vara en del av vår dagliga verksamhet vid institutionen. Anställningen är ett vikariat på 15 månader från och med senare del av våren 2021 eller enligt överenskommelse.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Behörigheten avser avlagd doktorsexamen i informatik med en inriktning som är relevant för det aktuella området. I Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet (dnr FS 1.1-1672-18) regleras behörighetskrav och bedömningsgrunder vid rekrytering.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
Som bedömningsgrund vid anställning av en universitetslektor kommer i lika stor utsträckning beaktas graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vi värdesätter engagemang, delaktighet och ansvarstagande i undervisningens planering och utveckling.

Vid bedömningen av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas vid erfarenheter av undervisning respektive forskning inom området digital transformation. Därutöver kommer avseende fästas vid god administrativ förmåga, förvärvad t.ex. genom koordinerings- och ledningsuppdrag. Visad undervisningsskicklighet samt dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och högskolepedagogisk utbildning är meriterande. Det är meriterande om den sökande har god aktuell kännedom om våra grund- och masterprogram. God förmåga att kommunicera väl på både svenska och engelska är viktigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansökan
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här. Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.

Ansökan ske via rekryteringssystemet Varbi.

Institutionen för informatik
Vid institutionen för Informatik bedrivs forskning och utbildning med fokus på digitalisering av samhälle, organisationer och interaktion. Digital teknik har blivit en möjliggörare för förändrade sätt att leva och bedriva verksamhet på. I vår forskning studerar vi dessa förändringar och förändringsprocesser och vi studerar samspelet mellan människa och teknik för att förstå teknikens möjligheter och dess begränsningar. I våra studier av digitalisering rör vi oss i många kontexter såsom offentlig sektor, media, spel, underhållning, finansbolag, entreprenörskap, IT-bolag, tillverkande industri och handel. Läs mer om vår forskningsmiljö på www.umu.se/informatik

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Våren 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1801-20
Kontakt
  • Katrin Jonsson, 090-786 93 87
  • Tina Lundmark, 090-786 64 38
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-12-23
Sista ansökningsdag 2021-01-14

Tillbaka till lediga jobb