Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Anställningen vid Designhögskolan är en tidsbegränsad doktorandanställning som motsvarar fyra års forskningsutbildning på heltid. Anställningen är en del av European Innovative Training Network DCODE och planeras att börja den 1 juni 2021, sista ansökningsdag är 14 februari 2021

European Innovative Training Network DCODE är ett IDE-lett Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network (ITN) projekt. Projektet samlar ett europeiskt konsortium bestående av sju universitet med T/U Delft som koordinator. Detta konsortium kommer att utbilda ett europeiskt nätverk av 15 doktorander inom en banbrytande, postdisciplinär forskning som syftar till att utbilda en ny generation av forskare och ledare, som på ett ansvarsfullt sätt förmår vägleda den digitala omvandlingen av samhället mot en inkluderande och hållbar framtid.

Att vara en del av DCODE-nätverket erbjuder unika möjligheter till utbildning: en gemensam forskarskola med sommar-/ vinterinternat för alla doktorander; du kommer att vara medlem i olika ”prototeam”, dvs. team av doktorander med olika bakgrund och inriktning som tillsammans tar sig an konkreta designsituationer i samarbete med partners för att utveckla och iterativt prototypa framtidens teknik, designroller och metoder; utbyten utomlands för utbildning och samarbete med andra partners; samt en mängd resurser för europeisk utbildning och samarbete, se även www.dcode-network.eu.

 

Forskningsprojekt

Designing alternatives for the Terms of Service (ToS)

Projektet fokuserar på vilka etiska ramar som kan användas för att stödja nya typer av kontrakt mellan tjänsteleverantörer, användare och tredje part. Baserat på kritiskt undersökande av befintliga användarvillkor (ToS), kommer vi att utforska en övergång till nya former av mer dynamiska 'sociala kontrakt' som på ett bättre sätt balanserar inflytande och kontroll, och som ger företag en slags social licens för sin verksamhet. Målet är att utveckla och utforma en modell för sådana förhandlingsbara ”sociala kontrakt”, baserad på en kritik av befintlig ToS.

 

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i industridesign krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng inom designområdet varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

DCODE finansieras av Europeiska kommissionens Marie Skłodowska-Curie-program och för att vara berättigad till denna finansiering måste du uppfylla följande kriterier:

 • Den sökande får inte redan ha en doktorsexamen innan antagning,
 • Den sökande ska, i samband med rekrytering, ha mindre än fyra års forskningserfarenhet efter att du erhållit den examen som kvalificerar dig för den här anställningen. Det vill säga en EU-mastersexamen (MSc, MA eller MFA-examen) eller motsvarande (BA eller BSc) examen 1:a klass eller motsvarande 2:1);
 • Den sökande får inte ha bott eller haft sin huvudsakliga sysselsättning (arbete, studier etc.) i värdlärosätets land längre tid än 12 månader under de tre senaste åren omedelbart föregående din rekrytering;
 • Den sökande kan vara av vilken nationalitet som helst.

Vänligen kontrollera att ovanstående information framgår tydligt i ditt CV.

 

Kvalifikationer

Följande krav måste uppfyllas av sökanden:

 • Kunskap och färdigheter inom design- och designforskning, speciellt praktisk erfarenhet av prototyping/programmering, och kunskap och erfarenhet inom interaktionsdesign, människa-datorinteraktion och/eller artificiell intelligens eller annat för projektet relevant motsvarande område;
 • Förmåga att bedriva och leverera forskning, såväl självständigt som i samarbete med andra, i ett tvärvetenskapligt team;
 • En passion för att förbättra människors liv genom bättre design, och ett dokumenterat intresse för teknikens roll i samhället;
 • Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska, både skriftligt och muntligt;

Meriterande för anställningen är också:

 • Dokumenterad erfarenhet av arbete som kräver god social kompetens, t.ex. att leda workshops, co-design och samarbeten mellan olika intressenter. 

 

Anställningsvillkor

Anställningen förväntas leda till en doktorsexamen och motsvarar fyra års forskarutbildning på heltid, förutsatt att förväntade studieresultat uppnås. Doktoranden kommer att vara inskriven i forskarutbildningen och anställd vid Designhögskolan vid Umeå universitet. För ytterligare information om forskarutbildningen vid Designhögskolan, se även: https://www.umu.se/en/research/doctoral-studies/

Lönen följer Umeå Universitets lokala kollektivavtal om lönesättning för doktorander. Ersättningen kommer även baseras efter Marie Skłodowska-Curie Early-Stage Researcher-bostads- och rörlighetsersättning. För mer information om Marie Skłodowska-Curie Early-Stage Researcher-bostads- och rörlighetsersättning, se även www.dcode-network.eu

Anställningen är planerad att börja den 1 juni 2021. Vid frågor om startdatum utifrån rådande situation gällande Covid-19, kontakta ställföreträdande prefekt för Designhögskolan Linda Bresäter.

 

Ansökan

Ansökan görs via e-rekryteringssystemet Varbi (follow this link) senast 14 februari 2021. I ansökan ska följande ingå:

 • Ett personligt brev som beskriver din anledning till att söka anställningen inom DCODE, inklusive hur du ser på forskarutbildningen som ett steg i din utveckling och karriär.
 • Ett CV innehållande information om din behörighet enligt ovan (examen och forskningserfarenhet);
 • En beskrivning (”research statement”) av de frågor du är intresserad av att bedriva inom forskningstemat för doktorandanställningen, och hur du avser att ta dig an dem med dessa frågor (3 till 5 sidor);
 • Diplom och registerutdrag (vidimerad dokumentation av tidigare utbildning);
 • Kontaktuppgifter för 2 professionellt kvalificerade referenspersoner;
 • Ett urval av tidigare texter, t.ex. examensarbete, akademiska publikationer, professionella eller populärvetenskapliga artiklar;
 • Annan dokumentation till stöd för ansökan, t.ex. designportfölj, konstverk, patent, professionellt medieinnehåll (om sådant finns).

Onlineintervjuer kommer att äga rum veckorna 1-12 mars 2021 (första omgången) och 22-26 mars 2021 (andra omgången).

 

Information

För ytterligare information kontakta prof. Johan Redström (johan.redstrom@umu.se) eller projektkoordinator och bitr. handledare prof. Elisa Giaccardi (E.Giaccardi@tudelft.nl) eller stf. Prefekt Linda Bresäter (linda.bresater@umu.se).

Välkommen med din ansökan!

 

Mer information

Designhögskolan rankas som en av de bästa designutbildningarna i världen. Vi bedriver forskning och utbildning inom industridesign, med kurser och program på både grundnivå, avancerad nivå och doktorsexamen. Designhögskolan är en kreativ och internationell miljö, med en platt organisation och en nära interaktion mellan studenter och anställda, och omfattande samarbeten på alla utbildningsnivåer med ett stort nätverk av internationella och nationella externa partners. Läs mer om oss på: http://www.uid.umu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-06-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1783-20
Kontakt
 • Johan Redström, johan.redstrom@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-01-08
Sista ansökningsdag 2021-02-14

Tillbaka till lediga jobb