Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Beskrivning av doktorandprojektet

Rhabdomyosarkom (RMS) är en relativt ovanlig men allvarlig cancerform som mestadels drabbar barn och unga. Tumören uppstår i skelettmuskelvävnad, men sprider sig ofta till andra vävnader. Det finns två huvudtyper av RMS, alveolär och embryonal RMS, som har olika genetiska grundorsaker. Behandlingsvägar och prognos hos drabbade är starkt beroende av tumörtyp, ursprungsvävnad och eventuell spridning vid diagnos.

Forskningsprojektet innefattar longitudinella studier av tumörprogression i zebrafiskmodeller, där vikten av genetisk bakgrund i såväl tumören samt omkringliggande vävnad jämförs i avseende på utbredning, tillväxt och spridning. I projektet kommer även flera aspekter av genmodifierade RMS tumörer att studeras molekylärt för att hitta möjliga vägar för nya framtida behandlingar. I projektet ingår även daglig skötsel av försöksdjur.

Ditt uppdrag som doktorand i projektet blir förutom sedvanliga aktiviteter inom forskarutbildningen såsom forskarkurser, deltagande i journal clubs och deltagande i institutionens aktiviteter också att vara ansvarig för löpande drift av projektet och att tillsammans med handledare driva projektet framåt.

 

Behörighet

Grundläggande behörighet har du som genomgått grundläggande högskoleutbildning om minst 240 hp inklusive 60 hp på avancerad nivå, eller om du i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

 

Särskild behörighet:

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har:

  • Nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet.
  • Nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av institutionen utsedd bedömningsgrupp. 

 

Meriterande

Det är meriterande om den sökande därtill i sin högskoleutbildning, och/eller på annat likvärdigt sätt, ha uppnått grundläggande teoretiska kunskaper inom molekylärbiologi, biomedicin eller motsvarande, samt ha god erfarenhet av molekylärbiologiskt laborativt arbete. Sökande med erfarenhet av forskning inom molekylär genetik och cancer kommer att rankas högt. Genomgången djurförsökskurs med inriktning mot zebrafisk och erfarenhet av praktiska studier med zebrafisk som modellsystem, inklusive mikroinjektioner av zebrafiskembryon är starkt meriterande.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och den sökandes förmåga att arbeta självständigt och kunna samverka inom en forskargrupp, samt dennes förmåga att skriva vetenskaplig text.

 

Upplysningar: Universitetslektor Jonas von Hofsten, jonas.von.hofsten@umu.se

Tillträdesdag: 2021-02-01, eller enligt överenskommelse.

Övrig information: https://www.umu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-02-01 el. enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1781-20
Kontakt
  • Jonas von Hofsten, jonas.von.hofsten@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-12-21
Sista ansökningsdag 2021-01-17

Tillbaka till lediga jobb