Umeå universitet, institutionen för datavetenskap

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet söker en doktorand i datavetenskap med fokus på socialt intelligenta system för interaktion mellan människor och autonoma agenter. Sista ansökningsdag är 31 mars 2021.

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk miljö med cirka 150 anställda från mer än 20 länder världen över. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området. Institutionens forskning inom artificiell intelligens har en stark position internationellt, i synnerhet inom områdena samarbetande och ansvarsfull AI. Inom dessa områden är vårt fokus på människa-AI-interaktion och på de etiska och sociala effekterna av AI. Våra forskare samarbetar med flera nationella och internationella forskargrupper och har aktiva kontakter med näringsliv och intresseorganisationer. Besök https://www.umu.se/en/research/groups/interactive-and-intelligent-systems/ och https://www.umu.se/en/research/groups/responsible-artificial-intelligence/ för mer information.

Wallenberg-stiftelserna och WASP-HS

Projektet finansieras av Wallenbergstiftelserna. Doktoranden kommer att vara anknuten till WASP-HS, (Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program - Humanities and Society). WASP-HS forskarskola erbjuder grunder, nya perspektiv och spetskunskap inom olika vetenskaper med undervisning av ledande forskare inom området. Den erbjuder ett mervärde utöver befintliga doktorandprogram vid värduniversiteten, och en unik möjlighet för studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med hög industriell relevans. För mer information om aktiviteter inom WASP-HS, besök https://wasp-hs.org/ .

Projektbeskrivning

Människo-centrerad artificiell intelligens (AI) är ett nytt forskningsfält som strävar efter att utforma system för att bäst tillgodose människors behov. Det går utöver "strikt optimering" av klassiska prestandakriterier som effektivitet och vinst, som ändå kan innebära kostnader för användare och samhälle, t.ex. i form av opersonliga och opraktiska system. Det finns lite eller ingen forskning idag som erbjuder teorier, modeller och praktiska lösningar för att utforma AI-system som kan minska den oro som användarna upplever. Sådan oro kan påverka människors hälsa, ekonomi, personliga och sociala utveckling. Klassiska AI-system medför i allmänhet större oro för sina användare: de överoptimerade strategierna som genereras lämnar litet utrymme för fel och oväntade situationer och skapar därmed hög stress för de involverade människorna.

Tänk till exempel på en reseplanerare för att hitta den kortaste vägen från A till B. En sådan planerare kommer att bortse från risker och deras konsekvenser, till exempel en oväntad försening av en buss som innebär att man riskerar att missa sitt flygplan. En sådan plan utsätter användarna för oro, åtminstone tills de hunnit med sitt plan. Vad händer om systemet skulle föreslå en annan rutt, säg 10 % längre, men med mycket högre säkerhet att undvika förseningar? Hur mycket oro skulle sådana alternativ undvika?

Ett annat exempel är hur man hanterar en situation som kan skapa oro, till exempel COVID-19-krisen. Många beslut som fattas kan skapa oro hos en del av befolkningen, vilket kan leda till en betydande ökning av störningar och sjukdomar relaterade till oro och ångest, t.ex. depressioner. Vad är nettokostnaden i termer av oro som orsakas av dessa åtgärder, både på kort sikt (t.ex. lindring av omedelbar reaktion) och på lång sikt (t.ex. osäkerheten hos ekonomiska och sociala aktörer)? Hur genererar man pragmatiska åtgärder och planer som tar hänsyn både till klassiska prestandakriterier och den oro som användarna upplever, både omedelbart och på lång sikt?

Målet för detta doktorandprojekt är att bygga intelligenta system som kan besvara sådana frågor. Doktoranden kommer att studera hur man utformar AI-system som kan ta hänsyn till den oro som en situation orsakar för olika aktörer, och hur åtgärder kan justeras för att balansera måluppfyllelse med den oro som åtgärden orsakar.

Forskningen omfattar följande uppgifter:

1) Förstå orosdynamiken ur ett beteendevetenskapligt perspektiv (psykologiskt, filosofiskt och kognitionsvetenskapligt);
2) bygga beräkningsmodeller för att mäta oro och inkludera sådana modeller i målorienterade system;
3) utveckla programvara baserad på dessa modeller;
4) tillämpa dessa modeller för validering i användarexperiment.

Forskningen utgår från artiklar såsom: Miceli, M., & Castelfranchi, C. (2005). Anxiety as an “epistemic” emotion: An uncertainty theory of anxiety. Anxiety, Stress, and Coping, 18(4), 291–319.

Doktoranden får möjlighet att utveckla en tydlig tvärvetenskaplig profil och lära sig att utforma beräkningsmodeller av komponenter i mänsklig kognition, som kan inkluderas i AI- baserade problemlösningstekniker i forskningsfronten.

Om tjänsten

Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till motsvarande fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid (max 20%). Förväntat startdatum är 2020-06-01, eller enligt överenskommelse.

Antagningskrav

De grundläggande behörighetskraven för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. De särskilda behörighetskraven för att antas till utbildning på forskarnivå i datavetenskap är slutförda kurser på avancerad nivå om minst 90 högskolepoäng i datavetenskap eller i ett annat ämne som bedöms vara direkt relevant för den aktuella forskningsinriktningen, i första hand kognitionsvetenskap eller psykologi. Ett gediget intresse för det datavetenskapliga området är ett krav.

Eftersom forskningen sker i samverkan med internationella forskare inom olika discipliner krävs god samarbetsförmåga. Det är ett krav att den sökande måste kan tala och skriva engelska flytande.

Dokumenterade kunskaper om och erfarenhet av följande punkter är meriterande:

 • Att bygga mentala modeller för agenter, t ex virtuella agenter med känslor
 • Att arbeta med människor som försökspersoner
 • Kurser eller utbildningar i kognitionsvetenskap eller psykologi
 • Att läsa och skriva formell/matematisk text
 • Empirisk forskning (från teori till implementation och experiment)
 • Markov-beslutsprocesser
 •  Konstruktion av medelstora program (t.ex. ett litet spel)

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla följande dokument:

 • Ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen och en motivering varför du söker, samt din kontaktinformation
 • En meritförteckning (CV)
 • I förekommande fall kopior av kandidat- och masteruppsatser, samt andra vetenskapliga publikationer
 • Styrkta kopior av examensbevis, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser och erhållna betyg
 • Kontaktinformation till två referenspersoner
 • Om tillämpligt, dokumentation av ett liknande projekt som du har utvecklat tidigare
 • Ett dokument på max två sidor som beskriver hur du tänker att du kan bidra till projektet.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och bifogade dokument ska vara i Word eller PDF format. Ansökningar ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 31 mars 2021. Referensnummer: AN 2.2.1-1780-20.

Då vi eftersträvar en jämnare könsfördelning inom institutionen, uppmuntrar vi kvinnor som sökande. Enligt högskoleförordningen (kapitel 12, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

För mer information kontakta: universitetslektor Loïs Vanhee, lois.vanhee@umu.se eller professor Virginia Dignum, virginia@cs.umu.se.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 210601
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1780-20
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-01-14
Sista ansökningsdag 2021-03-31

Tillbaka till lediga jobb