Designhögskolan vid Umeå universitet

Vill du leda en av Sveriges mest internationella och innovativa akademiska institutioner? Söker du en framåtsträvande och öppen miljö där du kan utveckla din egen forskning inom designområdet? Som universitetslektor och prefekt på Designhögskolan vid Umeå Universitet får du möjlighet att både undervisa och forska, samt vidareutveckla ett unikt lärosäte i skärningspunkten mellan det lokala och det globala med ett tydligt skandinavisk arv. Sedan starten 1989, har Designhögskolan byggt sitt rykte genom fokus på öppenhet, nyfikenhet och samarbete med målet att bidra till en positiv, hållbar utveckling av det globala samhället. Som en del av Konstnärligt Campus (KC), beläget vid Ume älvs strandpromenad i centrala Umeå, har Designhögskolans framtida ledning stora möjligheter att skapa nya, starka synergier med sina systerinstitutioner, Arkitekthögskolan och Konsthögskolan. Ta chansen och bli en del av en av Sveriges mest kreativa utbildningsmiljöer!

Välkommen med din ansökan senast 1 februari 2021!

Arbetsuppgifter

I anställningens arbetsuppgifter ingår att vara prefekt vid Designhögskolan under en fyraårsperiod med möjlighet till omförordnande med högst ytterligare fyra år. Prefektuppdraget uppgår till 50% av heltid. Utöver prefektuppdraget består arbetsuppgifterna i huvudsak av egen forskning upp till 50% av heltid. Prefekten har det övergripande ansvaret för utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället vid institutionen, och ansvarar på uppdrag av dekan för den dagliga ledningen av institutionen. Detta omfattar att samla, leda och utveckla personal och verksamheten vid Designhögskolan. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består i att leda och ingå i institutionens ledningsgrupp och att i denna, leda planering, genomförande och utveckling av hela verksamheten samt verka för ett gott arbetsklimat genom att upprätthålla och utveckla goda arbetsrutiner. I arbetsuppgifterna ingår även att samverka med andra institutioner vid Konstnärligt campus, vid Umeå̊ universitet samt nationellt och internationellt med externa samverkanspartners. Härutöver ansvarar prefekten för institutionens ekonomi, arbetsmiljö̈ och kompetensförsörjning.

Efter avslutat prefektuppdrag kan fördelning mellan undervisning, forskning och andra arbetsuppgifter variera.

Behörighetskrav

Enligt högskoleförordningen 4 kap. 4 §.

Behörig att anställas som universitetslektor inom konstnärlig verksamhet, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Ytterligare krav är visad administrativ skicklighet, goda kunskaper i svenska/annat skandinaviskt språk samt mycket goda kunskaper i engelska i både skrift och tal.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Som bedömningsgrunder ska i första hand och i lika stor utsträckning beaktas graden av konstnärlig skicklighet, pedagogisk skicklighet och administrativ skicklighet. Därutöver ska annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen beaktas.

Konstnärlig skicklighet

Den konstnärliga skickligheten ska ha visats genom egen konstnärlig produktion eller verksamhet och utvecklingsarbete inom de konstnärliga fälten. Kriterier vid bedömningen är:

 • konstnärligt djup och uttryckskraft
 • konstnärlig originalitet
 • synlighet och värdering i konstliv och professionella sammanhang
 • produktivitet
 • konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete utmärkelser och stipendier, etc
 • samverkan med omgivande samhälle

Meriterande för anställningen är gedigen och dokumenterad erfarenhet av att leda konstnärlig högskoleutbildning och vetenskaplig eller konstnärlig forskning i allmänhet, och inom designområdet i synnerhet. Detta inbegriper kompetens och kunskap om utbildnings- och forskningsfrågor inom designområdet, samt designforskningens och -utbildningens strategiska betydelse för, och samverkan med, designprofessionen såväl nationellt som internationellt. Meriterande är också erfarenhet av att i nationella och internationella sammanhang utveckla och leda samarbetsprojekt mellan aktörer i olika sektorer, och då speciellt projekt där designkompetens och -kunskap haft en ledande roll.

Erfarenhet och förmåga att kunna kommunicera, förmedla och företräda den kunskap och kompetens, samt de möjligheter och resultat, som kännetecknar designområdets utbildningar och forskning, såväl internt som externt, i lokala, nationella och i hög grad också internationella sammanhang.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor och professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Administrativ skicklighet samt övriga bedömningsgrunder

Visad administrativ skicklighet genom erfarenhet och förmåga att utveckla och leda verksamhet (utbildning och forskning) och personal, i första hand inom design vid en högskola men även inom andra relevanta verksamheter. Strategisk förmåga och erfarenhet av utveckling inom nämnda områden värdesätts.

Erfarenhet och förmåga att skapa samarbete med andra ämnesdiscipliner, med professionsutövare, studenter samt med andra aktörer inom designområdet och i samhället. Erfarenhet och förmåga att arbeta med design, inom profession och/eller utbildning och forskning nationellt och internationellt, i tvärdisciplinära och internationella samarbeten.

Övrigt 

Tjänstgöringsort är Umeå och den som erbjuds anställningen förväntas flytta till Umeå.

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande:

 1. personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 2. meritförteckning
 3. publikationslista
 4. redogörelse för konstnärlig skicklighet
 5. redogörelse för pedagogisk verksamhet
 6. redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 7. redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 8. avsikts-/programförklaring (forskningsprogram) avseende vetenskaplig verksamhet (max 3 sidor)
 9. vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 10. kopior av särskilt åberopade vetenskapliga och pedagogiska arbeten 
 11. referenser inklusive kontaktuppgifter

Anvisningar till utformning av redogörelsen av konstnärlig och pedagogisk verksamhet (pdf).

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-02-01.

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1590-20
Kontakt
 • Linda Bresäter, tf prefekt, 090-786 88 19
 • Mikael Elofsson, dekan, 090-786 93 28
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-12-15
Sista ansökningsdag 2021-02-01

Tillbaka till lediga jobb