Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Beskrivning
En doktorandtjänst i strukturbiologi; utveckling av virulensblockerande antibiotika finns tillgänglig i professor Elisabeth Sauer-Erikssons laboratorium vid kemiska institutionen, Umeå universitet. Målsättningen med projektet är att öka vår förståelse om bakteriell virulens, dvs hur bakterier infekterar en värdcell. Projektet utförs i en multidiciplinär miljö som bygger på etablerade samarbeten med professor Jörgen Johansson och Fredrik Almqvist vid Umeå universitet, professor José Vazquez-Boland vid Edinburghs universitet och professor Birgitte Kallipolitis vid Södra Danmarks universitet. Doktoranden kommer att utbildas i strukturbiologi, proteinproduktion från olika typer av organismer, samt biokemi och biofysik. Vår forskning är fokuserad på en transkriptionsfaktor i listeria, kallad PrfA, som fungerar som huvudregulator för virulensgenuttryck och som spelar en central roll vid omvandlingen av listeria från en harmlös saprofyt till en human patogen bakterie. Vi har tidigare identifierat en specifik klass av molekyler, s.k. 2-pyridoner som kan dämpa den sjukdomsframkallande förmågan hos Listeria. Syftet med doktorandens projekt är att i) utveckla dessa substanser vidare mot fungerande läkemedel, och ii) studera hur olika faktorer i den naturliga cellmiljön styr PrfA–regleringen, detta för att öka vår förståelse för de molekylära mekanismer som ligger till grund för virulensaktivering. Utbildningen inom strukturbiologi är främst baserad på röntgenkristallografi men kan gå i riktning mot ”single particle cryo EM” beroende på utvecklingen av projektet.

Arbetsuppgifter
Målet med projektet är att beskriva faktorer som styr PrfA-regleringen i listeria samt genom läkemedelsdesign, baserade på strukturstudier, utveckla inhibitorer till PrfA. Nedan sammanfattas de förväntade arbetsuppgifterna:

 • Framrening av PrfA från listeria enligt etablerat protokoll. Kloning, expression och framreningen av PrfA-lika transkriptionsfaktorer från andra bakterier.
 • Strukturstudier på PrfA från listeria i olika biologiskt relevanta betingelser alternativt i komplex med designade inhibitorer.
 • Strukturbiologisk analys av nativt och inhiberat PrfA från andra patogena bakterier.
 • Biokemisk och biofysikalisk analys av protein och proteinkomplex med t,ex  ljusspektroskopi och kalorimetriska metoder.
 • Författande av vetenskapliga artiklar.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att du  har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå.

Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Vidare krävs att du är både självgående och har en god samarbetsförmåga då du kommer ingå i en projektgrupp.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla följande;

 • Ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen samt dina skäl att söka utbildningsplatsen
 • CV
 • Styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och andra relevanta intyg
 • Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

 

Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 12 januari 2021.

Närmare upplysningar lämnas av professor Elisabeth Sauer-Eriksson, tfn: 090-786 7623, e-post: elisabeth.sauer-eriksson@umu.se

Information om oss
Umeå universitet har en dynamisk miljö som kallas ”Integrated Structural Biology” som består av 19 forskargrupper och runt 90 personer. Miljön har toppmodern utrustning för cryo EM, röntgenkristallografi, NMR och ”super computing”. För mer information besök gärna ”biostruct.umu.se”. Kemiska institutionen är en av de största institutionerna vid  Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, Biologisk kemi, Miljö- och Biogeokemi och Teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-Biologiskt Centrum. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida: www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1575-20
Kontakt
 • Elisabeth Sauer-Eriksson, 090-786 76 23
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-11-18
Sista ansökningsdag 2021-01-12

Tillbaka till lediga jobb