Umeå universitet, Universitetsförvaltningen

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Beskrivning

Enheten för forskningsstöd och samverkan har två inriktningar: forskningsstöd och samverkan. Denna tjänst som nu utlyses avses verka inom forskningsstöd vars engelska benämning är Research Support Office (RSO). RSO är en viktig del i det centrala forskningsstödet och därför en viktig del i Universitetets arbete att nå målet med att öka andelen nationella- och internationella forskningsmedel vilket görs genom att säkerställa konkurrenskraftiga ansökningar med hög kvalitet i enlighet med finansiärernas krav. RSO arbetar också med att ge stöd inom forskningsinfrastruktur, forskar- och forskningsetik, Life science samt övergripande analyser hur Umu står sig nationellt och internationellt i t.ex. extern forskningsfinansiering. Vidare ska RSO utbilda och informera forskare och administratörer om olika finansiärer, finansieringsmöjligheter och hantering av beviljade forskningsbidrag.

Du ingår i en arbetsgrupp om tio medarbetare med verksamhetsledare, forskningssamordnare, EU-expert, ekonomer som arbetar för att stärka forskarnas möjligheter att bedriva forskning av hög kvalitet genom att ge ett professionellt stöd under forskningsprojektets hela livscykel och konkurrera om externa forskningsmedel.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften kommer att vara att bistå med kvalificerad rådgivning till forskare och administratörer i samband med ansökningar och projekthantering. I arbetet ingår såväl att kontrollera att de ansökningar och projekt som universitet deltar i uppfyller både finansiärens och universitets ekonomiska krav, så väl som att upprätta projektkalkyler, att vara rådgivande i budgetfrågor i samband med ansökningar och kontraktsförhandlingar. Arbetet omfattar även att vid projektstart ge redovisningstekniskt stöd för att underlätta redovisning och uppföljning under löpande projekt, att ge stöd i samband med återrapportering till finansiär och att vara samordnande/rådgivande inför revision.

Arbetet präglas av täta kontakter med forskare och forskargrupper, administratör, institutions- och universitetsledning samt med finansiärer och andra externa aktörer. En viktig uppgift är att medverka i universitetets utvecklingsarbete i frågor som rör forskningsfinansiering. Andra uppgifter kommer att vara att inhämta och sprida information om relevanta forskningsprogram och utlysningar, t.ex. på seminarier och informationsmöten. Arbetet sker i samverkan med övriga funktioner såväl inom Universitetsförvaltningen, enheten för Forskningsstöd och samverkan, som på institutionsnivå. Vi arbetar med projekt som finansieras av nationella och internationella finansiärer såsom Vinnova, Tillväxtverket, Riksbankens jubileumsfond, Wallenbergstiftelserna, Mistra, EUs ramprogram, amerikanska statliga finansiärer m.fl.

Kvalifikationer

 • Universitetsutbildning inom ekonomiområdet eller motsvarande, gärna med inriktning på redovisning och/eller controlling
 • Några års arbetslivserfarenhet inom ekonomiområdet
 • Erfarenhet av arbete med projektfinansiering i form av budgetering, uppföljning och redovisning
 • Goda kunskaper i Officepaketet och särskilt Excel
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift

Meriterande:

 • Kännedom om de olika forskningsfinansiärernas regelverk för projektredovisning
 • Arbete med projekt som är finansierade av externa forskningsfinansiärer, gärna från EUs ramprogram och/eller amerikanska statliga finansiärer
 • Kännedom om universitets olika administrativa system, rutiner och regelverk
 • Erfarenhet från arbete med rådgivning kring forskningsfinansiering till forskare och administratörer

Du inspireras av att ta dig an nya uppgifter och vidareutveckla arbetssätt. Det krävs att du har en god förmåga att planera, prioritera och att kontinuerligt jobba självständigt mot deadlines. För att lyckas i din roll ser vi det som nödvändigt att du uppskattar ett strukturerat och serviceorienterat arbetssätt, gärna tar dig an analysarbete och är angelägen om att hålla hög kvalitet i arbetet. Du kan skapa engagemang och förståelse för ekonomiska frågor och på så sätt inge förtroende i kontakten med verksamheten. För att lyckas med detta krävs en god pedagogisk förmåga.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

Villkor

Anställningen är ett vikariat med tillträdesdatum snarast och till 2021-09-30. 

För ytterligare information är du välkommen att ta kontakt med enhetschef Hans-Olov Byquist, tel. 090-786 53 55, e-post: hans-olov.byquist@umu.se, eller verksamhetsledare Kristoffer Lindell, tel. 070-3080031, e-post: kristoffer.lindell@umu.se

Facklig information lämnas av SACO-S 090-786 53 65, Seko 090-786 52 96 och ST 090-786 54 31.

Din ansökan ska vara inkommen till Umeå universitet senast 2020-12-04.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1573-20
Kontakt
 • Hans-Olov Byqvist, enhetschef, 090-786 53 55
 • Kristoffer Lindell, verksamhetsledare, 090-786 59 90
 • Tatja Anundsson, HR-specialist, 090-786 70 30
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-11-18
Sista ansökningsdag 2020-12-04

Tillbaka till lediga jobb