Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för molekylärbiologi söker en postdoktor till Barandun-laboratoriet för att studera den fascinerande molekylära världen av mikrosporidier med hjälp av molekylär och strukturell biologiteknik. Anställningen avser heltid under två år med tillträde Januari 2021 eller enligt överenskommelse.

Barandun-laboratoriet vid MIMS

Barandun-laboratoriet (www.barandunlab.org) är en ung och dynamisk forskargrupp vid Umeå universitet som använder cryo-EM för att studera hur intracellulära patogener infekterar, utnyttjar och manipulerar deras värdceller. Vår forskargrupp är ansluten till The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) och Science for Life Laboratory (SciLifeLab), som ligger vid institutionen för molekylärbiologi. MIMS är den svenska noden i det nordiska EMBL-partnerskapet för molekylär medicin. Vårt laboratorium har utmärkt tillgång till en enastående cryo-EM-anläggning, Umeå Core Facility for Electron Microscopy vid Umeå universitet, som är värd för en av de två noderna för den nationella cryo-EM-anläggningen på SciLifeLab. Vårt arbete finansieras genom ett forskningsråd och ett ERC-startbidrag.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Detta projekt involverar inrättandet av en opartisk strukturell proteomikpipeline för att belysa evolutionära innovationer inom mikrosporidibiologi. Målet är att isolera makromolekylära maskiner från endogena källor via fraktionering, eller senare genom riktad affinitetsrening, för strukturell karakterisering med hög upplösning med användning av kryo-elektronmikroskopi och masspektrometri-analys. Detta kommer att kompletteras med funktionella tekniker, såsom profilering av genuttryck (RNA-sekvensering), lokaliseringsstudier (nanokroppsmärkning eller epitopmärkning, mikroskopi) eller interaktionsstudier (rekombinant rekonstitution, xl-msms), för att lösa upp rollen som okänd eller högt komprimerade mikrosporidian-komplex.

För mer information om anställningen kontakta Jonas Barandun jonas.barandun@umu.se.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare.

Doktorsexamen ska vara i Molecular Parasitology eller motsvarande. Omfattande kunskaper inom molekylärbiologi, genetik och moderna tekniker för genommanipulation (t.ex. CRISPR / Cas9) krävs. Den idealiska kandidaten är bekant med den långsiktiga odlingen av utmanande intracellulära patogener (som Toxoplasma, Plasmodium, Microsporidia eller liknande) och har en dokumenterad historia av framgångsrika gen knockouts / knockdowns och riktad epitopmärkning. Kunskap inom protein / RNA-biokemi, storskaligt proteinuttryck och rening från bakteriekällor förväntas. Utmärkta kommunikationsförmåga i talad och skriftlig engelska och förmågan att interagera effektivt och arbeta produktivt i ett team är nödvändiga.

Erfarenhet av bakterieuttryck och rening av rekombinanta nanokroppar är mycket fördelaktigt och grundläggande kunskaper om strukturbiologi (kryo-EM, röntgenkristallografi) är meriterande.

Ansökan

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem senast 2020-12-01.

Ansökan (på engelska) ska lämnas in som en enda pdf-fil och innehålla följande delar:

  • 2-sidigt personligt brev som anger ditt tidigare arbete, ditt intresse och hur dina tidigare kvalifikationer kommer att bidra till det annonserade projektet
  • CV på två sidor (CV) med publikationslista (inkludera inte fulltextpublikationer) inklusive kontaktuppgifter för minst två referenspersoner
  • Kopia av doktorsexamen

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Januari 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1564-20
Kontakt
  • Jonas Barandun, jonas.barandun@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-11-17
Sista ansökningsdag 2020-12-01

Tillbaka till lediga jobb