Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, EMG (Umeå universitet) söker en postdoktor i miljövetenskap med ett fokus på tropisk ekofysiologi, ekosystemvetenskap och klimatförändringar. Anställningen, med placering vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, avser heltid under två år med tillträde 1 mars 2021 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 30 november 2020.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap bedriver forskning och forskarutbildning inom ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 150 anställda, 20 av dem är postdoktorer. För mer information om institutionen, besök vår hemsida: https://www.umu.se/institutionen-for-ekologi-miljo-och-geovetenskap/

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Molnskogar i tropikernas bergsområden bidrar med viktiga ekosystemtjänster, biodiversitet, samt reglering av vattencykeln och kolupptag. Klimatförändringar i dessa regioner hotar dessa viktiga ekologiska funktioner. Projektet syftar till att med nya metoder undersöka med vilken hastighet klimatförändringarna kommer att påverka tropiska skogar.

Projektet är baserat på en unik experimentell infrastruktur (www.cloudcurtain.org) som simulerar en viktig komponent av förväntade klimatförändringar – en minskning av tillförsel av vatten från moln. Vi har redan samlat in basdata som innehåller meteorologiska- och kolcykel-variabler. I detta projekt vill vi bygga vidare på detta arbete och tillföra en mängd nya och avancerade metoder för att samla in ytterligare och kompletterande data samt  utföra analyser (hyperspektrala bilder från drönare, ekofysiologisk modellering, och analys av ekofysiologi och biogeokemi). Projektet utförs i samarbete med en grupp lokala forskare och institut.

Det föreslagna arbetet kommer att innehålla ett längre fältarbete på platsen för experimentet i en orörd tropisk molnskog i Peru. I arbetet ingår:

(i) koordination av pågående fältmätningar av meteorologiska variabler och kollagring i vegetation och mark.

(ii) att starta nya projekt inom:

(1) ekofysiologi - vad är orsaken bakom växters mortalitet vid torka?

(2) Växtegenskaper - kan mortalitetsrisk och mortalitetstyp förklaras av växters egenskaper?

Fokus på och fördelningen mellan projekten avgörs beroende på postdoktorns inriktning och intressen.

Den som erbjuds anställningen måste vara villig till omfattande resor och att spendera långa perioder i fältarbete.

Kvalifikationer

Krav

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen i ett relevant område såsom miljövetenskap, ekologi, markvetenskap eller naturgeografi högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vi söker en postdoktor med följande kvalifikationer:

 • Goda kunskaper i analytiska metoder inom ekosystemvetenskap, biogeokemi, växtekofysiologi eller markbiokemi.
 • Goda kunskaper om kvantitativa analyser, särskilt statistik.
 • Goda kunskaper i muntlig och skriftlig engelska samt erfarenhet av att publicera vetenskapliga publikationer.
 • God förmåga till självständigt arbete och att kunna planera den egna arbetstiden.
 • God förmåga till att arbeta framgångsrikt i grupp och/eller att leda en grupp.

Övriga önskvärda meriter

 • Erfarenhet av arbete på avlägsna platser, i synnerhet i tropisk skog och i Sydamerika.
 • Muntliga och skriftliga kunskaper i spanska.
 • Dokumenterad kunskap om och erfarenhet av grundläggande akut sjukvård.
 • Erfarenhet av att söka och beviljas anslag och andra utmärkelser.

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev (max två sidor).
 • Meritförteckning - CV med publikationslista.
 • Styrkt kopia av doktorsexamensbevis.
 • Styrkta kopior av andra examensbevis, akademiska kursintyg och/eller betyg.
 • Kopia av doktorsavhandling och eventuellt x antal relevanta artiklar.
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner.
 • Övriga handlingar som vill åberopas.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska, företrädesvis engelska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Sista ansökningsdag är 30 november 2020.

Kontakt
Vidare upplysningar om anställningen lämnas av professor Daniel Metcalfe: daniel.metcalfe@umu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1432-20
Kontakt
 • Professor Daniel Metcalfe, 090-786 50 00
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-10-29
Sista ansökningsdag 2020-11-30

Tillbaka till lediga jobb