Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Universitetsadjunkt i företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning, 1 år

Arbetsinnehåll

Arbetet innefattar undervisning på Handelshögskolans program samt kurser på grund- och avancerad nivå inom redovisning och finansiering. Undervisningen bedrivs ofta i lag och sker på svenska såväl som på engelska. För denna anställning kommer en betydande del av undervisningen att vara inom ekonomistyrning och på svenska och förmåga att undervisa på svenska är således ett krav.

Du deltar i utvecklingsarbete, handledning och i gemensamma aktiviteter inom Handelshögskolan. I anställningen ingår även att följa utvecklingen inom det angivna området och att aktivt delta i arbetsgrupper och kommittéer. I tjänsten ingår även kompetensutveckling som uppgår till 20 % av arbetstiden.

Vi värdesätter engagemang, delaktighet och ansvarstagande. Du tillbringar din arbetstid i Umeå.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har examen på lägst magisternivå eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna

Dokumenterad erfarenhet av långvarigt arbete med ekonomistyrning och/eller redovisning utgör bedömningsgrunderna.

Särskild vikt kommer att fästas vid praktiskt arbete med ekonomistyrning och redovisning. Erfarenhet av undervisning inom universitet är meriterande, liksom erfarenhet från program- och kursutveckling inom aktuellt ämnesområde. Särskilt meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet av redovisningsarbete och ekonomistyrning från både privat och offentlig sektor.

Vid tillsättning kommer den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter att beaktas. Personliga egenskaper som är önskvärda är struktur, lösningsfokus, förmåga att arbeta självständigt och god förmåga att samarbeta.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, provföreläsningar och referenstagning.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

· Personligt brev inklusive kontaktuppgifter

· Meritförteckning/CV inklusive redogörelse för professionsnära kompetens

· Redogörelse för pedagogisk verksamhet

· Vidimerade kopior av relevanta examensbevis

· Referenser inklusive kontaktuppgifter

Mer om Handelshögskolan

Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3000 studenter passerar årligen våra kurser och vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering.

Handelshögskolan är AACSB-ackrediterad och hållbarhetscertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO14001. Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1360-20
Kontakt
  • Johan Jansson, biträdande prefekt, 090-786 78 72
  • Stefan Sundgren, professor, 090-786 79 31
  • Oscar Stålnacke, universitetslektor, 090-786 64 97
Facklig företrädare
  • SACO, +46 90 786 53 65,+46 70 268 87 67
  • ST, +46 90 786 54 31
  • SEKO, +46 90 786 52 96
Publicerat 2020-10-28
Sista ansökningsdag 2020-11-25

Tillbaka till lediga jobb