Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Vi söker en doktorand i energiteknik med specialisering i termisk processkemi för ett projekt om grundläggande studier av reaktivitet hos cementklinker med sekundära tillsatsmaterial med syfte att stödja utvecklingen av nya processer för hållbar framställning av cement och bränd kalk. Sista datum för ansökan är 4 november 2020. Anställningen tillsätts den 1 januari 2021 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning
Det övergripande målet för forskningen, till vilken den aktuella anställningen anknyter, är att finna nya processtekniska lösningar som möjliggör koldioxidinfångning för cement- och kalkindustrin.

Planen för detta doktorandprojekt innefattar att ta fram ny kunskap relaterad till reaktivitet hos cementklinker med sekundära tillsatsmaterial i atmosfärer med varierande temperatur och koldioxidkoncentration; kunskap som är nödvändig då teknikutvecklingen sannolikt innefattar nya värmekällor och högre koldioxidhalter i processgaserna.

Forskningsarbetet innefattar bl.a. utredning och utvärdering av hur kalcinering och klinkermineralbildning hos karbonatbaserade råmaterial vid elektrisk uppvärmning sker, detaljerad faskemiska studier under upphettning, samt utredning syftande till att optimera de nya processerna. Arbetet innefattar laboratorieexperiment med konventionella analysmetoder såsom t.ex. SEM-EDS, XRD, XRF, termisk analys (TGA-DTA-DSC) och titrering.

Projektet är en del av verksamheten vid Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk vid Umeå universitet. Projektet utförs i nära samverkan med industriparterna Cementa AB, SMA Mineral AB, Abetong AB, Betongindustri AB och Föreningen Mineralteknisk Forskning MinFo, vilka kommer att vara representerade i doktorandens referensgrupp.

https://www.umu.se/centrum-for-hallbar-produktion-av-cement-och-brand-kalk/

Kompetenskrav
Sökanden måste ha en grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå i kemiteknik, energiteknik med inriktning mot termisk processkemi, eller motsvarande kvalifikationer. Förkunskapskrav för doktorandutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng ska vara på avancerad nivå.

Förutom dessa grundläggande behörigheter krävs att sökanden har fullgjort minst 120 högskolepoäng inom kemi, kemiteknik, eller andra ämnen som är direkt relevanta för forskningen. Sökande som i något annat system, antingen inom Sverige eller utomlands, har förvärvat i stort sett motsvarande kunskaper är också behöriga. Kraven måste vara uppfyllda vid tidpunkten för antagning till forskarutbildning men behöver inte vara uppfyllda vid ansökningstillfället.

Sökanden ska vara mycket motiverad, målinriktad och ha förmåga att arbeta med huvudsakligen experimentella uppgifter både självständigt och i samarbete med andra. Sökanden måste ha ett starkt personligt intresse för att utveckla ny applicerbar kunskap inom ämnet för projektet. Projektet omfattar hantering av kemikalier och experiment vid höga temperaturer, vilket innebär att hög säkerhetsmedvetenhet är ett krav. Sökanden ska behärska engelska flytande, både i tal och skrift.

Övriga önskvärda kvalifikationer
Det är meriterande om den sökande genom examen, kompletterande utbildning eller yrkeserfarenheter är specialist inom högtemperaturprocesser relevanta för produktion av cement klinker och/eller bränd kalk.

Kunskaper i oorganisk kemi vid höga temperaturer rörande främst Ca-Si-Al-Fe-O systemet och dess högtemperatur faser är strakt meriterande, liksom erfarenhet från experimentella studier inom ovan nämnda system.

Kompetens i tillämning av avancerade analysmetoder på Ca-Si-Al-Fe-O systemet, särskilt XRD och Rietveld, samt optisk mikroskopering är starkt meriterande. Förtrogenhet med andra för forskningen relevanta metoder såsom TGA, DTA, DSC, XRF och SEM-EDS är meriterande.

God förmåga att kommunicera på svenska är meriterande.

Anställningsvillkor
Anställningen förväntas leda till doktorsexamen och doktorandens huvudsakliga uppgift är således att vara aktiv i forskning, doktorandkurser och eventuellt delta i undervisning på kurser på grundnivå. Anställningen är begränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år om undervisning och annat institutionsarbete utförs. Lönen fastställs enligt fastställd lönetrappa för doktorander vid Umeå universitet.

Ansökan
Din ansökan skall innehålla följande:

 1. Ett brev med en kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivering för ansökan samt dina kontaktuppgifter (max 2 sidor).
 2. Curriculum vitae.
 3. Kopior av relevant(a) examensbevis och certifikat.
 4. En lista över universitetskurser med betyg. Observera att för internationella sökande ska betygssystemet förklaras i korthet.
 5. En kopia av magisteruppsats och eventuella publikationer.
 6. Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Ansökan, inklusive bilagda handlingar, ska vara skriven på engelska eller svenska. Sista ansökningsdag är 4 november 2020.

Information
För mer information kontakta Markus Broström, Umeå Universitet, tel.: +46 90 786 59 71, e-post: markus.brostrom@umu.se, Matias Eriksson, Umeå Universitet, tel.: +46  70 271 32 74, e-post: matias.eriksson@umu.se, eller Bodil Wilhelmsson, Cementa AB, tel.: +46 8 625 68 34, bodil.wilhelmsson@cementa.se

Ansökan ska skickas via e-rekryteringssystemet Varbi senast 4 november 2020.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1326-20
Kontakt
 • Markus Broström, 0907865971
 • Matias Eriksson, 0702713274
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-10-14
Sista ansökningsdag 2020-11-04

Tillbaka till lediga jobb