Umeå universitet, Institutionen för strålningsvetenskaper

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet söker tillsammans med Medicinsk teknik – FoU (MT-FoU) vid Norrlands universitetssjukhus en doktorand i medicinsk teknik med inriktning mot avancerad bildanalys. Anställningstiden är fyra år och avser heltid med start 1 januari 2021 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning

Syftet med doktorandprojektet är att utveckla och tillämpa avancerade bildanalysmetoder, inklusive maskininlärning, på bilder från MRI (Magnetic Resonance Imaging) för att identifiera störningar i cerebrospinalvätskeflödet i och runt hjärnan. Projektet omfattar även signalanalys av hjärntryck och cerebrospinalvätskeflöde. Metoderna kommer att appliceras för att diagnosticera och karaktärisera sjukdomen normaltryckshydrocefalus, samt för att studera det nyupptäckta glymfatiska systemet. Detta system kan ha patofysiologisk betydelse för hydrocefalus, men även för andra neurodegenerativa sjukdomar som t.ex. Alzheimer. Forskningsmiljön är tvärvetenskaplig och omfattar forskare och doktorander inom neurologi och medicinsk teknik.

Villkor för anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt såväl som forskarutbildningskurser, journal clubs, seminarier etc.

Behörighet och kvalifikationer

För att kunna antas till forskarutbildning i Medicinsk vetenskap med inriktning mot medicinsk teknik måste du ha grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen. Tidigare forskningserfarenhet är meriterande. Det är också meriterande om du har kunskap kring MR, bildanalys/signalanalys, maskininlärning och tryck-/flödesanalys. Du ska kunna arbeta självständigt och ha god analytisk och organisatorisk förmåga. Det är av stor vikt att kunna samarbeta och interagera med andra medlemmar i forskargruppen och vid institutionen.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).

Särskild behörighet

För att bli antagen till forskarutbildning i medicinsk teknik krävs civilingenjörsexamen eller annan universitetsutbildning med minst 90 högskolepoäng inom ämnena fysik, datavetenskap, matematisk statistik eller teknik, samt minst 50 högskolepoäng matematik, eller motsvarande utbildning. Nödvändiga kunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Detta kontrolleras genom att man på institutionen håller ett antagningsseminarium på engelska.

Ansökan

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla:

  • Ett personligt brev med kort beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering till varför du söker, samt din kontaktinformation.
  • En meritförteckning (CV).
  • I förekommande fall kopior av masteruppsatser, samt andra vetenskapliga publikationer eller erfarenheter.
  • Betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser.
  • Kontaktinformation till två tillfrågade kontaktpersoner.

Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2020-10-30.

Närmare upplysningar lämnas av Sara Qvarlander, PhD, sara.qvarlander@umu.se

 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 januari eller enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1300-20
Kontakt
  • Sara Qvarlander, 090-785 41 52
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-10-07
Sista ansökningsdag 2020-10-30

Tillbaka till lediga jobb