Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, EMG (Umeå universitet) söker en postdoktor för ett 2-års projekt som undersöker effekter av klimatförändringar på den funktionella diversiteten hos mikrobiella samhällen - från källa till hav. Anställningen avser heltid under två år med tillträde 1 november 2020 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2020-09-30.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (www.emg.umu.se) bedriver forskning och forskarutbildning inom ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 150 anställda, 17 av dem är postdoktorer.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Mikroorganismer förekommer i varje livsmiljö på jorden och de är huvudaktörer i de biogeokemiska kretsloppen av t.ex. kol, kväve och fosfor. Mikroorganismer påverkas både indirekt och direkt av klimatförändringar. Smältande permafrostjordar frigör organiskt material som mikroorganismer i jordar och vattendrag kan assimilera. Ökad temperatur gör att de mikrobiella processerna påskyndas liksom emissionen av växthusgaser, såsom koldioxid och metangas. I nordliga områden förväntas även nederbörden att öka, vilket leder till ökat inflöde av organiskt material och oorganiska närsalter till sjöar och hav. Det är troligt att mikroorganismernas strukturella och funktionella diversitet förändras, vilket i sin tur kan rubba balansen i de biogeokemiska processerna. Det är i stort sett okänt hur den funktionella diversiteten hos mikroorganismerna kopplar till processer såsom emission av koldioxid och metangas. Om man kan hitta denna koppling så kommer det att vara möjligt att bättre förstå storskaliga förändringar av de biogeokemiska processerna på jorden.  

I det här projektet kommer vi att fokusera på utveckling av metoder baserat på Nanopore sekvenseringstekniker, för att mäta strukturell och funktionell diversitet hos mikroorganismer i naturliga miljöer. Därefter kommer den funktionella diversiteten att studeras i relation till biogeokemiska processer i miljöer från land till hav. Funktionell diversitet definieras som uttryck av gener kodande för olika enzymer i relation till mikroorganismernas artsammansättning. Experiment kommer att utföras för att undersöka hur miljöförändringar, t.ex. ökad temperatur och tillflöde av löst organiskt material, påverkar mikroorganismsamhällenas diversitet och funktion. Förändringar av löst och organiskt material och närsalter kommer att följas liksom mikroorganismernas respiration och koldioxidemission. Strukturen hos de mikrobiella samhällena kommer att länkas till deras funktioner. På det sättet kommer graden av strukturell och funktionell redundans att kunna mätas, liksom om det är variationer i miljögradienten. Målet är att utveckla ett konceptuellt ramverk som ger en generell förståelse av hur miljöförändringar påverkar mikroorganismers funktionella diversitet i olika miljöer från land till hav.

Projektet är finansierat av det strategiska forskningsområdet EcoChange (https://www.umu.se/ecochange/)

Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i mikrobiell ekologi. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av molekylärt laboratorie- och bioinformatiskt arbete, samt arbete med sekvensdata och genexpression i miljöprover.

God samarbetsförmåga liksom förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ krävs. Goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska är ett krav.

Önskvärda kvalifikationer
Det är meriterande att ha erfarenhet fältexperiment. Erfarenhet av storskalig analys av sekvensdata är meriterande, så även kunskap om fylogenetiska analyser, statistik och programmering (i t.ex. Linux, R, Python). Erfarenhet av olika typer av datamodellering är meriterande.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev som innehåller en beskrivning av varför du är intresserad av detta projekt och hur din bakgrund passar för projektet (max två sidor).
  • CV inklusive publikationslista.
  • Kopia av doktorsavhandlingen samt relevanta publikationer (max fem).
  • En kopia av ditt doktorsexamensbevis samt andra relevanta examensbevis.
  • Namn och kontaktuppgifter på tre referenspersoner (e-post och telefon).
  • Övriga handlingar du vill åberopa.

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Sista ansökningsdag är 30 september 2020.

Kontakt
För ytterligare information kontakta Prof. Agneta Andersson (agneta.andersson@umu.se, +46 90 7869845).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1169-20
Kontakt
  • Agneta Andersson, professor, 090-786 98 45
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-09-09
Sista ansökningsdag 2020-09-30

Tillbaka till lediga jobb