Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap söker fyra doktorander i datavetenskap med inriktning mot AI för datahantering. Sista ansökningsdag är den 31 oktober

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med mer än 130 anställda från drygt 20 länder. De nu utlysta anställningarna är knutna till forskningsgruppen Artificiell intelligens för datahantering (AI for data management). Gruppen, som leds av professor Diego Calvanese, är etablerad som en av världens ledande forskargrupper gällande såväl grundforskning som tillämpad forskning med fokus på skärningspunkterna mellan semantiska teknologier, kunskapsrepresentation och resonerande, och databaser.

WASP

Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin! WASP är ett nationellt initiativ för strategisk grundforskning, utbildning och rekrytering. Programmet finansierar forskning inom artificiell intelligens och autonoma system som samarbetar med människor, anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap, och bygger intelligenta system av system. Detta möjliggörs primärt av avancerad programvara, vilket också är ett forskningstema integrerat i programmet.

WASPs vision är forskningsexcellens och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara, till gagn för såväl samhälle som industri. För mer information se http://wasp-sweden.org/ .

Forskarskolan inom WASP erbjuder grunder, nya perspektiv och spetskunskap inom olika vetenskaper med undervisning av ledande forskare. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och besökande föreläsare stödjer forskarskolan aktivt byggandet av ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industrin. Den erbjuder ett mervärde utöver universitetens existerande doktorandprogram och en unik möjlighet för studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med hög industriell relevans.

Projektbeskrivning

Projektet som leds av professor Diego Calvanese innebär grundläggande och/eller tillämpad forskning gällande flexibel och effektiv hantering av stora mängder rikt strukturerade data, baserat på paradigmet Virtual Knowledge Graphs (VKG, även känt som ontologi-baserad dataåtkomst). Syftet med projektet är att utöka användningen av VKG till att omfatta nya områden som kan inkludera följande komponenter: (i) ytterligare former av data / kunskap (t.ex. temporala, geospatiala, aggregerade, numeriska); (ii) heterogena datakällor av olika typer (t.ex. grafstrukturerade data, json, xml, csv, strömmade data, text), (iii) nya typer av problem (t.ex. ursprung, förklaringar integritet, maskininlärning på VKG, optimering och finjustering av prestanda, uppdateringar och utveckling av data / kunskap) och (iv) nya tillämpningar av VKG (t.ex. industri 4.0, smarta städer, e-hälsa). Beroende på kvalifikationer och intressen hos studenten kan forskningen inriktas mot mer grundläggande och teoretisk forskning eller mot mer tillämpad och experimentell forskning.

Kvalifikationer

De grundläggande behörighetskraven för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. De särskilda behörighetskraven för att antas till utbildning på forskarnivå i datavetenskap är slutförda kurser på avancerad nivå om minst 90 högskolepoäng i datavetenskap eller i ett annat ämne som bedöms vara direkt relevant för den aktuella forskningsinriktningen.

Sökande förväntas ha mycket goda kunskaper om databaser, datahantering och principer för datamodellering, eller om semantiska teknologier och artificiell intelligens (inklusive kunskapsrepresentation och resonerande). [SV1]  För en mer teoretisk orienterad doktorsexamen förväntas den sökande även ha solida kunskaper om de formella grunderna för datavetenskap (inklusive matematik, diskret matematik, matematisk logik, beräkningsteori och eventuellt komplexitetsteori). För en mer tillämpad examen förväntas den sökande även ha goda programmeringskunskaper och i idealfallet erfarenhet av samarbetsprojekt inom mjukvaruutveckling med öppen källkod.

Viktiga personliga egenskaper är god kommunikationsförmåga, förmåga att samarbeta i team, förmåga att snabbt lära sig nya begrepp och placera dem i sin kontext, samt kreativitet. Förmåga att både tala och skriva engelska flytande är ett krav.

Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid (max 20%). Doktorandanställningen förväntas vara tillsatt 2020-01-01, eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev med kort beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering varför du söker, samt din kontaktinformation
  • En meritförteckning (CV)
  • I förekommande fall kopior av kandidat- och masteruppsatser, samt andra vetenskapliga publikationer
  • Betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser
  • Kontaktinformation för två tillfrågade kontaktpersoner
  • I förekommande fall dokumentation av andra relevanta erfarenheter och kompetenser

Ansökan ska vara skriven på engelska (företrädesvis) eller svenska. Bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2020-10-31. Diarienummer AN 2.2.1-1165-20.

Institutionen värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Närmare upplysningar lämnas av Professor Diego Calvanese, diego.calvanese@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 210101
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1165-20
Kontakt
  • Diego Calvanese, diego.calvanese@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-09-15
Sista ansökningsdag 2020-10-31

Tillbaka till lediga jobb