Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Beskrivning av projektet

Vi utlyser en anställning som postdoktor i mekanismer bakom nervtillväxt och tumörinteraktioner vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi. Den aktuella tjänsten utlyses för universitetslektor Sara Wilsons forskargrupp (https://www.umu.se/en/research/groups/sara-wilson/).

Projektet fokuserar på signaleringen mellan nervceller och tumörer och dess betydelse för tumörtillväxt, metastasering och nervcellsplasticitet. Du kommer att systematiskt identifiera de involverade mekanismer genom att (i) undersöka nervfiberformation under normala förhållanden i embryon och därefter (ii) överföra kunskapen till patologiska tillstånd genom studier på tumörmodeller, med inledande fokus på pankreatisk duktal adenokarcinom (PDAC). Kvalifikationer och tekniska färdigheter som krävs för att utföra projektet beskrivs nedan.

Kvalifikationer

Stor vikt läggs vid den sökandes lämplighet för det aktuella projektet.

 • Doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt sin examen högst tre år före ansökningstidens utgång.
 • En bakgrund i utvecklingsbiologi eller cancer krävs.
 • Teknisk erfarenhet med följande krävs: bildbehandling, särskilt konfokal, vävnadsdissektion, histologiska tekniker, cellodling, cellmigrationsanalys, tumörmodeller, embryonala vertebratmodeller - särskilt mushantering och genetik samt kyckling- eller musembryoelektroporation. 
 • Godkänd djurförsökskurs är en fördel även om tillfälle att genomföra kursen kommer att ges.
 • Ett krav är sökanden ska kunna arbeta både självständigt och som del i ett forskarlag.
 • Det förutsätts att den sökande bemästrar vetenskaplig engelska och har goda allmänna kommunikativa färdigheter i engelska (såväl muntligen som skriftligen).

Ansökan ska innehålla

 1. Ett kort följebrev (ca en A4-sida) med beskrivning av den sökandes forskningserfarenhet, forskningsintresse och lämplighet för projektet.

 2. Curriculum vitae som inkluderar examina, anställningar, publikationslista, samt namn och kontaktinformation för två referenspersoner.

Upplysningar

Universitetslektor Sara Wilson, email: sara.wilson@umu.se, Institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi, Umeå universitet, 901 87 Umeå.

Anställningen gäller för 2 år. Tillträde 2020-10-12, eller enligt överenskommelse.

Ansökan skall göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast
2020-09-18, ref kod AN 2.2.1-1108-20.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-10-12, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1108-20
Kontakt
 • Sara Wilson, sara.wilson@umu.se, +46 90 7869378
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-08-25
Sista ansökningsdag 2020-09-18

Tillbaka till lediga jobb