Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (Umeå universitet) erbjuder en doktorandanställning inom ekosystemekologi. Doktorandanställningen påbörjas hösten 2020 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2020-08-16.

Projektbeskrivning
Ekosystem är komplexa och dynamiska system som påverkas av interaktioner mellan organismerna så väl som med miljön. Målet med detta projekt är att undersöka hur klimatförändringar och förändringar i markanvändning påverkar ekosystemen då det gäller sammansättning och diversitet. Detta kräver inte bara högupplösta data som täcker en stor del av den totala diversiteten, utan också långa tidsserier med frekvent provtagning.

Vår strategi är att använda ett unikt arkiv av luftfilter som samlats in veckovis på sex olika platser i Sverige sedan 1965. Vi har nu producerat ett stort dataset som beskriver veckovis biodiversitet i Kiruna (i den sub-arktiska regionen av Sverige) mellan åren 1974 och 2008. Genom DNA-sekvensering kan vi identifiera alla typer av organismer (växter, djur, svampar, bakterier och virus) från alla typer av habitat (mark, vatten och luft). Luftfiltren fångar även DNA från vertebrater tillsammans med parasiterna som lever i deras tarmsystem. Utöver dessa data, har vi sammanställt data över markanvändning och förändringar i väder/klimat i regionen över samma tidsperiod. Datat vi har genererat representerar ett av de största och mest heltäckande data över historisk biodiversitet i världen. Vi kan med hjälp av dessa data nu undersöka hur alla typer organismer i norra Sverige påverkas av förändringar i miljön.

Om anställningen
Projektet kommer att involvera analys av storskaliga sekvenseringsdata tillsammans med data över markanvändning och klimatförändringar i syftet att förstå hur olika organismer påverkas av mänsklig påverkan på miljön. Projektet kommer också att innebära nära samarbete med ledande experter inom ekologi.

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Kompetenskrav
För denna position letar vi efter en person som är intresserad av ekosystemekologi och dataanalys. Vi förväntar oss att kandidaten ska ha en akademisk bakgrund inom ekologi, molekylärbiologi eller ett relaterat område samt dokumenterad erfarenhet av dataanalys (t.ex. statistik och bioinformatik).

Behörighet att antas till forskarutbildning regleras i Högskoleförordningen. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i ekologi krävs att den sökande har godkända kurser inom ett för ekologi relevant grundläggande högskoleutbildningsämne om minst 120 högskolepoäng. Minst en kurs på avancerad nivå inom ekologi eller ett liknande ämne ska ingå liksom ett självständigt arbete (examensarbete) inom ekologi eller ett liknande ämne som är relevant för den forskarstuderandes planerade inriktning om minst 15 högskolepoäng.

Viktiga kriterier vid tillsättning är även god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska. Det är meriterande om du har erfarenhet av bioinformatik med inriktning mot analys av storskaliga sekvenseringsdata. Vi söker dig som är kreativ och kan ta initiativ. Vi ser att du kan arbeta självständigt men samtidigt kan samarbeta inom en större forskningsgrupp. Urvalet kommer att baseras på ansökan och intervjuer.

Så här ansöker du
Du ansöker via vårt rekryteringssystem senast 2020-08-16. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

  1. Kortfattad beskrivning (max 2 sidor) av varför du är intresserad av och lämpad för anställningen

  2. Curriculum vitae (CV)

  3. Kopia på examensbevis

  4. En lista på dina universitetskurser, med betyg

  5. Kopior på eventuella publikationer/examensarbete

  6. Kontaktuppgifter till tre referenspersoner

Kontakt
Vid frågor rörande anställningen var vänlig kontakta universitetslektor Per Stenberg: Per.Stenberg@umu.se

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 150 medarbetare, varav ca 30 är doktorander. För mer information, se www.emg.umu.se.Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2020, enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1009-20
Kontakt
  • Per Stenberg, universitetslektor, 090-786 96 46
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-06-24
Sista ansökningsdag 2020-08-16

Tillbaka till lediga jobb