Handelshögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Enheten för nationalekonomi vid Handelshögskolan söker en doktorand i nationalekonomi med inriktning mot arbetsmarknadsekonomi. Forskningsprojektet har två huvudsakliga teman. Det ena avser den offentliga sektorns lönesättning respektive den regionala fördelningen av arbetstillfällen, och hur dessa påverkar den lokala arbetsmarknaden, migration mellan regioner, den regionala fördelningen av humankapital och den ekonomiska tillväxten på lokal/regional nivå. Det andra temat är friktioner på den lokala arbetsmarknaden, och hur dessa påverkar migration, inkomstdynamik och sysselsättning i Sverige. Välkommen med din ansökan senast 2020-08-31.

Forskningsmiljö
Enheten för nationalekonomi har cirka 40 anställda och undervisar cirka 240 studenter per år. De dominerande forskningsområdena vid enheten är offentlig ekonomi och miljöekonomi. Andra aktiva forskningsområden inkluderar välfärdsekonomi, beteendeekonomi, arbetsmarknadsekonomi, utbildningsekonomi, hälsoekonomi och ekonometri.

För närvarande finns det sju professorer och fem docenter som är verksamma vid enheten, vilket ger unga forskare utmärkta möjligheter till handledning och personlig utveckling. Enheten kännetecknas av öppenhet och ett positivt samarbetsklimat, och doktorander är helt integrerade i enhetens verksamhet.

Arbetsuppgifter
Som doktorand vid enheten för nationalekonomi förväntas du arbeta självständigt med dina studier men också samarbeta med forskargruppens övriga medlemmar samt delta i seminarier och annan institutionsverksamhet. Innehållet gällande kurspoäng, avhandlingsarbete, seminariedeltagande, etc. finns reglerat i den allmänna studieplanen.

Behörighet och urval till forskarutbildning

 • Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Särskild behörighet för antagning till forskarutbildning i nationalekonomi kräver godkända kurser inom nationalekonomi omfattande minst 90 högskolepoäng.
 • Sökande förutsätts ha god förmåga vad gäller muntlig och skriftlig presentation på engelska.
 • De som har utländsk examen måste ha genomgått för utbildningen relevant språktest eller motsvarande.
 • Dokumenterade kunskaper i kvantitativ metod (matematik och ekonometri) är meriterande.

Ansökan
En fullständig ansökan skall innehålla:

 • Personligt brev med redogörelse för forskningsintresse och motivation till att söka forskarutbildningen (max 2 sidor).
 • Curriculum vitae.
 • Kortfattad forskningsplan (max 2 sidor) som innefattar en beskrivning av forskningsområdet och det egna bidraget till det arbetsmarknadsekonomiska området. Forskningsplanen kommer att tillmätas stor betydelse vid urvalet.
 • Kopior av betyg och examensbevis.
 • Kopia på uppsats/examensarbete.
 • Namn och kontaktuppgifter på två referenser.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska (helst). Du ansöker via universitetets e-rekryteringssystem senast 2020-08-31. Handelshögskolan eftersträvar en jämn könsfördelning och vi välkomnar särskilt kvinnliga sökande.

Övrig information
Forskarutbildningen omfattar normalt fyra års heltidsstudier. Doktorandstudierna finansieras med ett tvåårigt stipendium följt av två års anställning som doktorand. Institutionstjänstgöring (undervisning eller administrativt arbete) motsvarande 20 procent av heltid kan förekomma. Utbildningstiden förlängs då med motsvarande tid.

Arbetstiden tillbringas i Umeå. Information om forskarutbildningen i nationalekonomi, inklusive dess allmänna studieplan hittar du www.usbe.umu.se/enheter/econ/utbildning/utbildning-paforskarniva/.

Närmare upplysningar lämnas av Professor Gauthier Lanot, gauthier.lanot@umu.se.

Mer om Handelshögskolan
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3000 studenter passerar årligen våra kurser och vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för nationalekonomi har ca 40 anställda. Vi bedriver forskning inom bland annat arbetsmarknad, offentlig ekonomi, miljö- och naturresursekonomi och ekonometri.

Handelshögskolan är AACSB-ackrediterad och hållbarhetscertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO14001. Läs mer om Handelshögskolan här: www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 oktober eller enligt överenskommelse
Löneform 2 år stipendium därefter 2 år anställning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-993-20
Kontakt
 • Gauthier Lanot, forskningsansvarig, +46 (0)90-786 9919, gauthier.lanot@umu.se
 • Johan Lundberg, projektledare, +46 (0)70-5536311, johan.lundberg@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-06-24
Sista ansökningsdag 2020-08-31

Tillbaka till lediga jobb