Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för klinisk vetenskap söker en doktorand med inriktning mot neurologi för att studera riskfaktorer för multipel skleros i prover tagna innan sjukdomsdebut. Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till maximalt fyra år på heltid.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

I din doktorandanställning bedriver du forskning om sjukdomen multipel skleros (MS) och ingår i ett projekt som behandlar orsaker till sjukdomen. Ett biobanksmaterial med prover insamlade flera år innan sjukdomsdebut kommer användas för analys av olika biomarkörer främst för miljöfaktorer. Du kommer att fortsätta arbetet med att utöka materialet genom att sammanställa en databas med kliniska/epidemiologiska data motsvarande insamlade prospektiva prover. Databasen har upprättats i samarbete med neurologkliniker och mikrobiologiska biobanker knutna till universitetssjukhusen i Sverige och du kommer att ha en koordinerande roll gentemot dessa. Forskningssamarbete avseende planerade och utförda analyser har etablerats med flera enheter och din främsta uppgift kommer att bli att koordinera dessa kontakter; värdera och planera för analyser, samt sammanställa resultat för vetenskaplig presentation. Målet med forskningsprojektet är att bättre förstå sjukdomsmekanismer bakom MS och kunna föreslå åtgärder med syfte att minska sjukdomsincidensen.

Doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser etc.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).

Särskild behörighet

Nödvändiga kunskaper i engelska. Detta kontrolleras genom att man på institutionen håller ett antagningsseminarium på engelska.

Genomgången kurs i neurologi på läkarprogrammet eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper som bedöms nödvändiga för att kunna tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Eftersom du självständigt ska kunna ta del av journaluppgifter för att bedöma kliniska data måste du vara läkare med erfarenhet av neurologi och goda kunskaper i svenska språket.

Övriga önskvärda kvalifikationer

Praktisk erfarenhet av att arbeta med databaser för prospektivt insamlade biobanksprov och av att behandla dessa data i statistikprogram är meriterande. Meriterande är också erfarenhet av forskning kring miljön som riskfaktor för MS och klinisk erfarenhet av arbete som läkare.

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

  • Ett personligt brev med motivering för ansökan.
  • CV
  • Bevis på läkarexamen
  • Styrkta kopior av övriga examensbevis och betyg.
  • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Paketera din ansökan till en fil i PDF-format.

 

Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2020-08-19. Tillträdesdag enligt överenskommelse.

Närmare upplysningar lämnas av docent Peter Sundström, peter.sundstrom@umu.se.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt doktorandtrappan
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-980-20
Kontakt
  • Peter Sundström, forskningsledare, peter.sundstrom@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-07-30
Sista ansökningsdag 2020-08-19

Tillbaka till lediga jobb