Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Doktorand i idrottspsykologi med inriktning mot klinisk psykologi

Institutionen för psykologi söker en doktorand i psykologi med inriktning mot behandling av psykisk ohälsa bland idrottare. Ett intresse för både psykologiska behandlingar och idrottskontexten är således nödvändigt. Projektet startar senast 1 oktober 2020. Ansök senast 2020-08-31.

Projektbeskrivning
Institutionen för psykologi vid Umeå universitet söker en doktorand till ett projekt med syfte att undersöka effekter av behandling av psykisk ohälsa bland idrottare. Idrottspsykologiska interventioner har under det senaste decenniet närmat sig den kliniska psykologin och dess arbetsmetoder, exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT), acceptance and commitment therapy (ACT) och self-compassion. Trots att flera studier har undersökt prevalens av psykisk ohälsa bland idrottare saknas det studier som utvecklar och utvärderar kliniska behandlingsinterventioner för idrottare som lider av psykisk ohälsa. Doktoranden kommer att arbeta med att utforma, genomföra och utvärdera single-case interventioner i samarbete med Psykologmottagningen Idrott och samarbetspartners inom idrottsrörelsen. Avancerade statistiska dataanalyser (t.ex. tidsserieanalys och flernivåanalys) kommer att utgöra en central del av forskningsprojektet, och du som söker bör därför ha ett intresse för att arbeta med kvantitativ data.

Behörighet
Grundläggande behörighetskrav för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är avlagd examen på avancerad nivå, fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi krävs dessutom att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet psykologi. Projektets utformning gör att sökande ska kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Vi söker en engagerad, ansvarsfull och kreativ doktorand med hög motivation för forskarstudier. Anställningen som doktorand ställer krav på god förmåga att arbeta i ett team såväl som förmåga att arbeta självständigt.

På grund av projektens utformning ser vi det som extra meriterande att den sökande är legitimerad psykolog, eller har en psykologexamen. Givet att projektet innebär bearbetning av longitudinell data är erfarenhet av avancerade statistiska metoder meriterande. Vid urval kommer vikt att läggas vid personlig lämplighet. 

Villkor för anställningen
Utlysningen avser heltidsanställning som doktorand med målsättning om en doktorsexamen. Doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt forskarutbildning vilket innefattar själva projektet, men även forskarutbildningskurser. För anställningen gäller att du förväntas utföra huvuddelen av ditt arbete på Institutionen för psykologi, Umeå universitet. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete ingå (upp till max 20 %). Anställningen är tidsbegränsad till fyra år vid heltidsstudier, med förlängning i upp till ett år vid institutionsarbete. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs.

Ansökan
Ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi, som du hittar på universitetets sida för Lediga jobb. Ansökningsförfarandet öppnar 2020-06-18.

http://www.umu.se/om-universitetet/lediga-jobb/

En fullständig ansökan ska innehålla:

 1. Personligt brev som motiverar varför du söker tjänsten (max 2 sidor)
 2. CV/meritförteckning
 3. Ett kort skiss på max två sidor där du ger en beskrivning av ditt forskningsintresse i relation till forskningsprojektet och befattningens inriktning
 4. Kopior av examensbevis
 5. Kopior av uppsatser/övriga publikationer
 6. Ev. övriga meriter med relevans för anställningen
 7. Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med ett arbetsprov. Arbetsprovet består av läsning, sammanfattande och utvecklande av nya hypoteser på basis av en vetenskaplig artikel.

Närmare upplysningar lämnas av docent Andreas Stenling, 090-786 78 49, andreas.stenling@umu.se eller prefekt Annika Nordlund, 090-786 78 30, annika.nordlund@umu.se

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Facklig information lämnas av SACO, 090-786 53 65, SEKO civil, 090-786 52 96 samt ST, 090-786 54 31.

Välkommen med din ansökan senast 2020-08-31.

Institutionen för psykologi:
Institutionen för psykologi erbjuder en aktiv och kreativ forsknings- och utbildningsmiljö för såväl anställda som studerande. Vi har ca 90 anställda varav 10 är doktorander. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen framgår av vår hemsida.

https://www.umu.se/institutionen-for-psykologi/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 201001 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-961-20
Kontakt
 • Andreas Stenling, andreas.stenling@umu.se, +46-90-786 78 49
 • Annika Nordlund, annika.nordlund@umu.se, +46-90-786 78 30
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-06-18
Sista ansökningsdag 2020-08-31

Tillbaka till lediga jobb