Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Doktorand i Kost- & måltidsvetenskap inriktning Kost- och nutritionsbehandling 

Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap utbildar studenter på både grundläggande och avancerad nivå för flera olika professioner med kost- & måltidsvetenskap som bas. Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot tvärvetenskapliga aspekter av mat och måltider. Institutionen har ett 30-tal medarbetare, varav för närvarande fem doktorander. Besök gärna vår hemsida för ytterligare information, https://www.umu.se/institutionen-for-kost-och-maltidsvetenskap/  

Doktorandanställningens inriktning
Som sökande till denna doktorandanställning kan du välja mellan en av de två nedanstående inriktningarna:

 • Screening och nutritionsutredning vid huvud- och halscancer

I projektet kommer du studera och utveckla kliniskt applicerbara verktyg för screening och nutritionsutredning vid huvud- och halscancer för att möjliggöra att patienter i behov av multidisciplinära åtgärder lotsas rätt i vårdkedjan. Du kommer att vara en del av en multidisciplinär forskargrupp och knyta viktiga forskningskontakter både nationellt och internationellt inom det aktuella forskningsområdet. Projektet har sin utgångspunkt i följande verktyg: the Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) samt The Head and Neck – After Diagnosis Patient Concerns Inventory.

 • Små barns matvanor och utveckling av celiaki

I projektet kommer du att utveckla en folkhälsointervention för små barn i Västerbotten och studera hur denna intervention påverkar livsmedelskonsumtionen med särskilt fokus på spannmål och gluten och om insjuknandefrekvensen av celiaki påverkas. Interventionen riktas till alla föräldrar till barn som följs inom Barnhälsovården och som ingår i den populations-baserade studien Northpop. Projektet har sin utgångspunkt i att minska mängden gluten i små barns mat för att sedan kunna utvärdera betydelsen och förutsättningar till att förebygga insjuknandet i celiaki. Du kommer att vara en del av en multidisciplinär forskargrupp och resultaten från projektet kommer att vara värdefulla gällande rekommendationer kring mat till små barn och i utvecklandet av kliniska rutiner regionalt, nationellt och internationellt.

Behörighet
Behörig att söka är den som har grundläggande behörighet, det vill säga, som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i Kost- och måltidsvetenskap krävs att den sökande för denna doktorandanställning har avlagt dietistexamen eller motsvarande. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Sökande bör kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven skall göras med hänsyn till följande bedömningsgrunder:

 • Förmåga att tillgodogöra sig utbildningen
 • Tidigare studieresultat
 • Kvaliteten på inskickad forskningsplan

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen:

 • Analytisk förmåga
 • Kommunikativ förmåga skriftligt och muntligt
 • Kritisk förmåga
 • Självständighet
 • Prestationer inom givna tidsramar

Om anställningen
Innehavare av doktorandanställningen ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år.

Arbetsplats är Umeå universitet. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege (lokalt avtal om lönesättning som doktorand) Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den allmänna studieplanen https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/fn-beslut-asp-kost-och-maltidsvetenskap.pdf. 

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas. 

Din ansökan
Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi senast 200831. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. 

En fullständig ansökan ska innehålla:

 • En forskningsplan bestående av max två sidor exkl. referenser som innehåller följande:
  • En introduktion som beskriver aktuellt kunskapsläge och vad som kan vara relevant att studera inom den inriktning du valt. Inriktningarna finns beskrivna under rubriken ”Doktorandanställningens inriktning”.
  • En motivering kring varför området är betydelsefullt att studera ur ett samhällsperspektiv.
  • En beskrivning av vilka metoder som kan vara lämpliga att använda inom vald inriktning.
 • Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker doktorandanställningen (max två sidor).
 • Verifierad CV/meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg från dessa.
 • Kopia av examensbevis.
 • Uppsatser/övriga publikationer.
 • Eventuella övriga meriter med relevans för doktorandanställning.
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Intervjuer, referenstagning och arbetsprov kommer att tillämpas.

Mer information

Mer information lämnas av prefekt Maria Waling, 090-786 64 86, 073-056 22 81, maria.waling@umu.se.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 201001 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-957-20
Kontakt
 • Maria Waling, maria.waling@umu.se, 090-786 64 83
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-06-18
Sista ansökningsdag 2020-08-31

Tillbaka till lediga jobb