Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Vid Institutionen för omvårdnad, som har ett hundratal anställda, bedrivs utbildning till sjuksköterska och röntgensjuksköterska, specialistutbildningar för sjuksköterskor, barnmorske-, magister- och masterutbildning samt forskarutbildning/forskning inom tre huvudämnen; omvårdnad, radiografi samt sexuell och reproduktiv hälsa.

Om doktorandprojektet

Vi söker en doktorand till forskningsprojektet Becoming a Professional Nurse (BeProf) som har fokus på hälsofrämjande arbetsmiljö för sjuksköterskor. Projektet är gränsöverskridande och omfattar regionerna Nordland Fylke, Norge; Västerbotten, Sverige; Österbotten, Finland.  

BeProf har tre fokusområden (nyutbildade sjuksköterskor, mentorer och ledare). Det övergripande syftet i detta doktorandprojekt är att öka förståelsen för mentorers och ledares behov av stöd för att skapa en stödjande arbetsmiljö för nyutbildade sjuksköterskor. Inom ramen för projektet utvecklas ett mentorskapsprogram i nära samarbete med intressenter och testas inom en interventionsgrupp och resultaten jämförs mot kontrollgrupp. Mentorskapsprogrammet kan bidra till en god arbetsmiljö för nyutexaminerade sjuksköterskor och stödja mentorer i sitt mentorskap. För att studera detta använder vi såväl kvantitativa som kvalitativa metoder.

Utbildning på forskarnivå innebär t.ex. att läsa obligatoriska och frivilliga kurser, att aktivt delta i seminarieverksamhet och andra former av kunskapsutbyte där andra doktorander och forskargruppen ingår. Ämnet omvårdnad fördjupas med specifikt fokus i detta projekt på att förbättra människors hälsa, bevara hälsa, lindra lidande och värna om människans integritet och värdighet.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå: Högskoleutbildning omfattande 240 hp varav minst 60 hp på avancerad nivå inom omvårdnad eller jämförbart ämne.

Särskild behörighet: För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har:

 • nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning
 • yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet
 • nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses

Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av institutionsledningen utsedd forskarutbildningsgrupp.

Övriga kvalifikationer:

Arbetet kräver att du är ansvarsfull, utåtriktad och flexibel i ditt arbetssätt, har lätt för att ta egna initiativ och kunna arbeta självständigt, men även har god förmåga att samarbeta med andra. God samarbetsförmåga, driv och förmåga att arbeta självständigt betraktas som positiva meriter. Samarbetspartners förekommer såväl inom som utanför Umeå universitet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Erfarenhet av projektarbete och utbildning inom didaktik är meriterande.

Bedömning

Utvärdering av förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå baseras främst på:

 • Kunskaper och färdigheter av relevans för doktorandstudier inom forskningsområdet.
 • Förmågan att formulera och lösa vetenskapliga frågor.
 • Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på svenska och engelska.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen, som t.ex. yrkeserfarenhet

Ett urval kommer att göras bland behöriga sökande baserat på dennes meriter och bedömda potential att tillgodogöra sig studier på forskarnivå.

Intervjuer i samband med tillsättning av anställningen kommer att ske och kan komma att genomföras på engelska. Antagning till utbildning på forskarnivå initieras efter avslutad urvalsprocess.

En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker anställningen, max 1500 ord.
 • CV/meritförteckning
 • Examensbevis (styrkta kopia)
 • Uppsatser/övriga publikationer
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner
 • Övriga meriter med relevans för anställningen

Dokument ska bifogas elektroniskt i Word- eller PDF-format. Ofullständig ansökan kommer inte att behandlas.

 Anställningsform och omfattning:

Doktorandtjänst motsvarande 4 års heltidsstudier.

Närmare upplysningar lämnas av universitetslektor Karin Bölenius 090-7869115 eller karin.bolenius@umu.se.

Antagning till forskarutbildning initieras efter avslutad urvalsprocess.

Anställningen är begränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år om undervisning och annat institutionsarbete utförs. Undervisning och annat institutionsarbete (upp till högst 20%) kan inkluderas.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-963-20
Kontakt
 • Karin Bölenius karin.bolenius@umu.se, 090-7869115
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-06-17
Sista ansökningsdag 2020-08-09

Tillbaka till lediga jobb