Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Umeå universitet, institutionen för datavetenskap, söker nu en doktorand i datavetenskap för utveckling av en högpresterande kompilator för beräkningar i linjär algebra. Sista ansökningsdag är den 7 juli 2020.

Institutionen för datavetenskap värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen.

Projektbeskrivning

Linjära algebra-beräkningar är kärnan i otaliga tillämpningar inom vetenskap och teknik. En lämplig abstraktionsnivå för att beskriva sådana beräkningar är ofta att använda högnivåspråk som Matlab, Julia, R; och C ++ -bibliotek som Eigen och Armadillo. Å andra sidan så utvecklas linjära algebra-bibliotek med användning av lågnivåspråk som Fortran och C och består av relativt enkla kärnor som de som ingår i BLAS- och LAPACK-biblioteken. Översättning från en beskrivning på hög nivå till en effektiv sekvens av kärnoperationer är en utmanande uppgift som kräver omfattande kunskap om både linjär algebra och högprestandaberäkningar. Syftet med detta projekt är att utöka och förbättra Linnea, en prototypkompilator för matrisuttryck.

Du kommer att arbeta med och bidra till utvecklingen inom något av följande områden: Parallell kodgenerering, generering av parallella algoritmer, storlek på symboliska operander, stöd för partitionerade / blockade operander, stöd för matrisfunktioner, utökning av loopar och indexerade uttryck, minnesbegränsad generering av algoritmer, glesa beräkningar.

Om anställningen

Doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser under en total studietid på 48 månader. I arbetsuppgifterna kan annat arbete upp till max 20 % ingå, t.ex. undervisning. Om annat arbete ingår, kan anställningen förlängas i motsvarande grad, upp till max fem år. Förväntat startdatum 20-10-01 eller enligt överenskommelse. Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Kvalifikationer

De grundläggande behörighetskraven för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

De särskilda behörighetskraven för att antas till utbildning på forskarnivå i datavetenskap är godkända kurser på avancerad nivå om minst 90 högskolepoäng i datavetenskap eller i ett annat ämne som bedöms vara direkt relevant för den aktuella forskningsinriktningen.

Detta projekt är i hög grad tvärvetenskapligt. Det knyter ihop programmeringsspråk med områdena linjär algebra och högpresterande beräkningar. Den sökande måste därför kunna arbeta proaktivt och självständigt med att identifiera relevanta forskningsområden och att inhämta ny kunskap.

Den sökande ska vara en skicklig programmerare, välbekant med begrepp från högprestandaberäkningar som lokalitet, intensitet, effektivitet och skalbarhet. På samma sätt förväntas du ha kunskap om tekniker för kompilatorkonstruktion, och ha erfarenhet av olika typer av parallella beräkningar (delat minne, distribuerat minne, acceleratorer), såväl som samhörande bibliotek (pthreads, OpenMP, Cuda, MPI). Avancerad kunskap om C, Matlab och Python är ett krav, kunskaper om Julia, R och C++ är en merit. Du förväntas vara bekant med området numerisk linjär algebra, och med funktionaliteten hos BLAS och LAPACK. Forskningen bedrivs i samarbete med internationella forskare från olika discipliner, därför krävs bra samarbetsförmåga samt förmåga att tala och skriva flytande på engelska.

De viktigaste bedömningskriterierna för urvalet är vetenskaplig skicklighet och färdighet, lämplighet för projektet, och dokumenterad förmåga att arbeta i grupp, såväl som att självständigt kunna utföra arbetsuppgifter.

Ansökan

En fullständig ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla:

  • Ett personligt brev som motiverar varför du ansöker, och beskriver hur dina kvalifikationer och erfarenheter är relevanta för anställningen (högst 2 A4-sidor med 11pt typsnitt). Brevet ska innehålla en beskrivning av dina erfarenheter av utveckling av högkvalitativ programvara relaterat till kompilatorer / programgenerering.
  • En meritförteckning (CV)
  • I förekommande fall kopior av kandidat- och masteruppsatser, samt andra vetenskapliga publikationer
  • Betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser
  • Kontaktinformation för två tillfrågade referenspersoner

Bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2020-07-07. Referensnummer: AN 2.2.1-917-20.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Närmare upplysningar lämnas av professor Paolo Bientinesi, pauldj@cs.umu.se

Välkommen med din ansökan!

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med ca 120 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver forskning och utbildning inom ett brett spektrum av områden inom datavetenskap. Institutionens forskning är internationellt väletablerad, och inbegriper såväl grundforskning, metodutveckling och mjukvaruutveckling som forskning och utveckling inom olika tillämpningsområden. Information om vår forskning och forskarutbildning finns på vår webbsida https://www.umu.se/institutionen-for-datavetenskap/forskning/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20-10-01 eller enligt överrenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-917-20
Kontakt
  • Paolo Bientinesi, pauldj@cs.umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-06-16
Sista ansökningsdag 2020-07-07

Tillbaka till lediga jobb