Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Beskrivning av doktorandprojektet

Dopamin D3-receptorn är inblandad i bland annat beroendesjukdomar och biverkningar av L-DOPA-behandling vid Parkinsons sjukdom och spelar sannolikt en viktig roll för terapeutiska effekter av antipsykotika. Det aktuella doktorandprojektet syftar till att öka vår kunskap om D3-receptorns olika nedströms signalvägar och deras funktion.

Projektet tar avstamp i utveckling och karaktärisering av en ny assay for dopamin D3-receptoraktivitet, där rekrytering av nedströms signalproteiner såsom G-proteiner, arrestiner och GRK2 till den aktiverade receptorn kommer studeras i transfekterade cellinjer. Vidare kommer vi att studera effekterna av vanligt förekommande varianter av dopamin D3-receptorn på rekrytering av dessa signalproteiner. Vi kommer också att ta fram och karaktärisera receptormutanter som främjar interaktioner med vissa signalproteiner framför andra (”signalling bias”). I ett senare skede av doktorandprojektet kan det, beroende på resultaten från de initiala försöken på cellinjer, bli aktuellt att studera effekterna av humana receptorvarianter och/eller ”signalling biased” mutanter i djurmodeller. Den sökande bör därför vara villig att jobba med djur.

Kvalifikationer:

Grundläggande behörighet har den som genomgått en grundläggande högskoleutbildning om minst 240 ECTS. Den som före den l juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, d.v.s. grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng eller motsvarande kunskaper som förvärvats i någon annan ordning inom eller utom landet, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå.

Meriterande

Den sökande ska därtill i sin högskoleutbildning, och/eller på annat likvärdigt sätt, ha uppnått grundläggande teoretiska kunskaper inom biomedicin eller motsvarande, samt ha god erfarenhet av laborativt arbete och metodutveckling.
Sökande med erfarenhet av farmakologisk forskning, särskilt arbete med transfektion av cellinjer kommer rankas högt. Erfarenhet av bioluminescens- och/eller fluorescensbaserade assays är starkt meriterande. Allra viktigast är dock ett starkt intresse för neurofarmakologi!

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och den sökandes förmåga att arbeta självständigt och kunna samverka inom en forskargrupp, samt deras förmåga att skriva vetenskaplig text.

Särskild behörighet:

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har:

  1. nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet.
  2. nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av institutionen utsedd bedömningsgrupp.

Upplysningar: Biträdande universitetslektor Kristoffer Sahlholm, kristoffer.sahlholm@umu.se

Tillträdesdag: 2020-09-15, eller enligt överenskommelse.

Övrig information:

https://www.umu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-15, eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-939-20
Kontakt
  • Dr Kristoffer Sahlholm, kristoffer.sahlholm@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-06-15
Sista ansökningsdag 2020-08-31

Tillbaka till lediga jobb