Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Forskningsämne: Strategisk argumentation för att hantera interaktion mellan intelligenta system och människor

Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap söker en doktorand i datavetenskap med inriktning mot socialt intelligenta system för samarbete mellan människa och intelligenta agenter. Sista ansökningsdag är den 16 augusti.

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med mer än 120 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionens forskning inom artificiell intelligens (AI) är internationellt väletablerad, i synnerhet inom områdena samarbetande och ansvarsfull AI. Inom dessa områden är vårt fokus på människa-AI interaktion och etiska och sociala effekter av AI. Våra forskare samarbetar med ett flertal nationella och internationella forskargrupper, och har aktiva länkar till näringsliv och policyorganisationer. Besök https://www.umu.se/en/research/groups/interactive-and-intelligent-systems/ och https://www.umu.se/en/research/groups/responsible-artificial-intelligence/ för mera information.

Wallenbergstiftelserna och WASP-HS

Projektet finansieras Wallenberg-stiftelserna; doktoranden kommer att vara associerad med WASP-HS (the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society). WASP-HS forskarskola erbjuder grunder, nya perspektiv och spetskunskap inom olika vetenskaper med undervisning av ledande forskare. De erbjuder ett mervärde utöver universitetens existerande doktorandprogram och en unik möjlighet för studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med hög industriell relevans. För mer information om aktiviteter inom WASP-HS se
https://wasp-hs.org/ .

Projektbeskrivning

Intelligent samverkan mellan människor och intelligenta system förlitar sig mycket på människors och intelligenta systems förmåga att träffa ömsesidiga överenskommelser. För att uppnå dessa avtal krävs emellertid komplexa interaktionsprocesser, som inkluderar både mänskliga resonemang baserade på sunt förnuft, och målorienterade beslutsprocesser som utförs av intelligenta system. För att nå sina mål måste de intelligenta systemen använda olika strategier under sina sociala interaktioner.

I detta projekt kommer vi att undersöka strategisk argumentation för att träffa överenskommelser mellan människor och intelligenta system i en dialogspelskontext. För detta ändamål kommer vi att utveckla formella metoder för resonerande som baseras på icke-monotona teorier om resonerande, som formell argumentation och ”answer set programming”. Vi kommer att utvärdera dessa formella metoder för resonerande ur formella och praktiska synpunkter. Den praktiska utvärderingen kommer att utformas i en kontext med digitala följeslagare.

Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid (max 20%). Doktorandanställningen förväntas vara tillsatt 2021-01-01, eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer

De grundläggande behörighetskraven för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. De särskilda behörighetskraven för att antas till utbildning på forskarnivå i datavetenskap är slutförda kurser på avancerad nivå om minst 90 högskolepoäng i datavetenskap eller i ett annat ämne som bedöms vara direkt relevant för den aktuella forskningsinriktningen.

Sökande förväntas ha mycket goda kunskaper i logikbaserade metoder för formellt resonerande. Dokumenterade kunskaper i att modellera kognitiva eller ekonomiska teorier genom att använda formella logiska teorier är en merit.

Eftersom forskningen sker i samverkan med internationella forskare inom olika discipliner krävs god samarbetsförmåga. Ett krav är att den sökande måste kunna både tala och skriva engelska flytande.

Ansökan

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska, bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Den ska innehålla:

·     Ett personligt brev med kort beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering varför du söker, samt din kontaktinformation

·     En meritförteckning (CV)

·     I förekommande fall kopior av kandidat- och masteruppsatser, samt andra vetenskapliga publikationer

·     Betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser

·     Kontaktinformation för två tillfrågade kontaktpersoner

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2020-08-16. Referensnummer: AN 2.2.1-796-20.

Då vi eftersträvar en jämnare könsfördelning inom institutionen, uppmuntrar vi kvinnor som sökande.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Närmare upplysningar lämnas av universitetslektor Juan Carlos Nieves jcnieves@cs.umu.se eller professor Virginia Dignum virginia@cs.umu.se.

Välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-01, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-796-20
Kontakt
  • Juan Carlos Nieves , 090-786 61 25
  • Virginia Dignum, 090-786 63 08
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-06-01
Sista ansökningsdag 2020-08-16

Tillbaka till lediga jobb