Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) söker nu en doktorand i ekologi för ett projekt som heter ”Ökar renar trädens tillväxt?” Doktoranden kommer att genomföra inventeringar av hägn som utestänger renar i Sverige och Finland, och analysera hur renar påverkar skogens tillväxt, struktur och funktion. Tillträde är
1 september 2020 eller enligt överenskommelse. Välkommen med din ansökan senast 2020-07-01.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Även om en stor andel av den boreala skogen är betad av renar, vet vi ganska lite om hur de påverkar trädens tillväxt. Preliminära studier indikerar en stark positiv effekt av renar på trädtillväxten. Om dessa effekter är representativa för hela boreala skogen, utför renar en stor ekosystemtjänst till skogsindustrin, och skogsägare och renskötare borde samarbeta för att utveckla metoder som maximerar skogsproduktionen. Syftet med den här studien är därför att: 1. Undersöka hur effekten av renar på trädens tillväxt varierar mellan olika skogstyper och betesregimer 2. Undersöka genom vilken mekanism renar påverkar trädens tillväxt 3. Kommunicera resultaten till avnämare.

Doktoranden förväntas utföra fältarbete, kemiska analyser, analysera data och skriva vetenskapliga uppsatser inom ämnet som beskrivits ovan. Doktorandanställningen är en heltidsanställning i 4 år och placerad vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet. Arbetet kommer att utföras i samarbete med LUKE, Rovaniemi, och Oulu universitet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är motiverad, analytisk och har erfarenhet av ekologiska fikationerfältexperiment, dataanalyser och vetenskapligt skrivande. Ett genomfört masterforskningsprojekt inom växtekologi, markekologi, botanik eller skogsekologi eller ett liknande område krävs.

Den sökanden bör ha dokumenterat goda förmågor att kommunicera (vetenskapligt) på engelska, både muntligt och skriftligt. Vi söker dig som har kreativitet, initiativförmåga, oberoende och god förmåga att samarbeta. Meriterande är också dokumenterad erfarenhet av fältarbete, identifiering av växter, växt- och markkemiska analyser och statistik.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. För att antas till forskarutbildning i ekologi krävs att den sökande har godkända kurser inom ett för ekologi relevant grundläggande högskoleutbildningsämne om minst 120 högskolepoäng. Minst en kurs på avancerad nivå i ett ämne som är centralt för den forskarstuderandes planerade inriktning skall ingå liksom ett självständigt arbete (examensarbete) med relevant inriktning om minst 15 högskolepoäng.

Vi erbjuder
Institutionen för EMG har cirka 150 anställda, varav cirka 30 är doktorander. Vi erbjuder en god arbetsmiljö och anställningsförmåner (https://www.umu.se/en/work-with-us/benefits) samt internationellt personalstöd; (https://www.aurora.umu.se/en/new-staff/international-staff-support/)

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max. 20 %) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
Den fullständiga ansökan, skriven på svenska eller engelska, bör innehålla:

  • Ett personligt brev med en kort sammanfattning av tidigare forskningserfarenhet och din vision och idéer för projektet (max 2 sidor).
  • CV inklusive lista med publikationer
  • Kopia av examensbevis och andra relevanta intyg
  • Namn och kontaktinformation för tre referenspersoner

Du ansöker genom vårt rekryteringssystem senast den 1 juli 2020.Dokumenten ska vara i MS Word eller PDF-format.

Kontakt
Om du har frågor angående anställningen, vänligen kontakta Johan Olofsson johan.olofsson@umu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-732-20
Kontakt
  • Johan Olofsson, universitetslektor, 090-786 77 04
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-05-15
Sista ansökningsdag 2020-07-01

Tillbaka till lediga jobb