Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Vi söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot molekylärbiologi med intresse inom T celler och beräkningsbiologi till Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet. Positionen är tidsbegränsad till fyra år med 1 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Doktoranden kommer att delta i aktiviteter inom Institutionen för molekylärbiologi, Laboratoriet för Molekylär Infektion Medicine Sweden (MIMS), Umeå centrum för mikrobiell forskning (UCMR) och det nordiska EMBL partnerskap för molekylär Medicin, vilket möjliggör samverkan med forskare från olika forskningsområden och med bred expertis.

Bakgrund och beskrivning av arbetsuppgifter

Doktoranden ska främst ägna sig åt sin egen utbildning. Målet med doktorandprojektet är att bygga en atlas för att beskriva hur T-celler fungerar på mekanistisk nivå. För att göra det kommer vi att bygga ett AI baserat på avancerade regressionsmodeller. Som indata kommer vi generera nya storskaliga dataset under väl kontrollerade in vitro-former. Dessa dataset skapas med metoder som RNA-sequencing  och proteomik, samt olika single-cell-protokoll.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dessutom krävs minst 30 hp inom huvudområdet kemi varav minst 7,5 hp biokemi, 45 hp inom huvudområdena biologi eller molekylärbiologi varav minst 7,5 hp i genetik och 22,5 hp i mikrobiologi, fysiologi, samt cell- och molekylärbiologi. Därutöver krävs 45 hp på avancerad nivå inom det cell- och molekylärbiologiska ämnesområdet, inkluderande ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Du ska vara skicklig i både muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Kunskaper i engelska och förmågan att tillgodogöra sig utbildningen kommer att utvärderas av institutionens forskarutbildningsgrupp.

Kvalifikationer

Dokumenterad erfarenhet av programmering (Python, R), nätverksmodellering och inferens (PPI, homologi, samregulation, och liknande), single-cell RNA-seq-analys, och integration av andra dataset, samt erfarenhet från laborativ arbete som tex single-cell RNAseq, ATAC eller ChIP, mikroskopi och kloning är meriterande.

Du bör vara mycket motiverad, ha mycket god kommunikationsförmåga med gruppledare och kollegor samt förmåga att samverka effektivt och arbeta produktivt i ett team såväl som förmåga att arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Bedömningsgrunder

Utvärderingen av förmågan och potentialen att prestera bra baseras främst på:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för doktorandstudier inom forskningsområdet.
 2. Förmågan att formulera och lösa vetenskapliga frågor.
 3. Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för forskarutbildningen, t ex yrkeserfarenhet.

God samarbetsförmåga, driv och förmåga att arbeta självständigt betraktas som positiva meriter.

Ett urval kommer att göras bland behöriga sökande baserat på dennes meriter och dennes bedömda potential att tillgodogöra sig studier på forskarnivå.

Efter urvalsprocessen påbörjas processen för antagning till forskarutbildning.

Ett beslut om antagning kommer att fattas av fakultetens studierektor först när en individuell studieplan har godkänts av institutionens forskningsutbildningsgrupp.

Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid. Om deltidsundervisning (max 20 %) kan erbjudas förlängs anställningstiden.

Tillträde 1 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Du ansöker genom vårt rekryteringssystem senast 5 Juni 2020. Din ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska eller svenska:

 • Ett CV med information om utbildning, en förteckning över tidigare och nuvarande anställningar, och en lista över publikationer.
 • Kopior på examensbevis
 • Ett följebrev som beskriver forskningserfarenhet och intressen, motivation för ansökan om doktorandtjänst
 • Kontaktuppgifter för två till tre referenser.

Välkommen med din ansökan!

Facklig information lämnas av SACO, + 46- (0) 90-786 53 65, SEKO, + 46- (0) 90-786 52 96 och ST, + 46- (0) 90-786 54 31.

För frågor om tjänsten kontakta Johan Henriksson, johan.henriksson@umu.se

Mer om oss

Mer information om oss finner du på: www.umu.se/molbiol, www.mims.umu.se och www.ucmr.umu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-728-20
Kontakt
 • Johan Henriksson, Forskare, johan.henriksson@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-05-15
Sista ansökningsdag 2020-06-05

Tillbaka till lediga jobb