Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Ämne
Medicinsk kemi med inriktning mot signalering av skador i mitokondriellt DNA.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår  i första hand att leda och bedriva internationellt framgångsrik forskning inom medicinsk kemi med inriktning mot signalering som skyddar det mitokondriella genomet från DNA skador. Forskningen ska innefatta identifiering och undersökning av nyckelkomponenter i den mitokondriella checkpointen, samt hur den påverkar tillväxten av cancerceller. Dessa studier ska utföras i S. cerevisiae och i människoceller genom biokemiska -, biofysikaliska -, molekylärbiologiska-, samt cellbaserade-metoder.

Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

Anställningen är tillsvidare på heltid.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Därutöver krävs relevant högskolepedagogisk utbildning.

Aktiv pågående forskning finansierad av externa forskningsmedel direkt knutna till sökande, är ett krav för anställning. Minst 50 % av den anställdes arbetstid ska vara externfinansierad.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av forskare gäller vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, administrativ skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2). Därutöver skall gälla graden av administrativ skicklighet, skicklighet och skicklighet att leda personal och verksamhet (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i medicinsk kemi med inriktning mot signalering av skador i mitokondriellt DNA. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annat lärosäte än det lärosäte där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå i medicinsk kemi. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

För denna anställning är en dokumenterad förmåga att attrahera externa forskningsmedel särskilt meriterande.

Vid frågor kring denna rekrytering, kontakta prefekt Andrei Chabes på tfn: 073-6205446, eller per epost: andrei.chabes@umu.se

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2020-06-04. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer Dnr AN 2.2.1-667-20
Kontakt
  • Andrei Chabes, 073-6205446
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-05-14
Sista ansökningsdag 2020-06-04

Tillbaka till lediga jobb