Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vid institutionen för fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t.ex. organisk elektronik, nanoteknik, fotonik, och biologisk fysik. För mer information se http://www.physics.umu.se/forskning

Institutionen för fysik söker nu en doktorand i experimentell fysik för ett projekt med målet att studera det glymfatiska systemet och hur proteiner associerade till detta, aggregerar genom att utveckla nya typer av fantommodeller och tekniker. Tillträde i augusti 2020 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 5 juni, 2020.

Projektbeskrivning
Demenssjukdomar som t.ex. Alzheimers drabbar en stor del av befolkningen och har blivit ett globalt problem. Problemen väntas dessutom öka lavinartat då andelen sjuka nästan dubbleras vart tjugonde år, dvs prognosen pekar mot 75 miljoner drabbade redan 2030. I dagsläget finns inget effektivt botemedel men forskning tyder på ett starkt samband mellan ansamling av specifika proteiner (amyloid beta och tau proteiner) i hjärnvävnaden som bildar så kallat plack. Ansamling av plack och Alzheimers är dessutom korrelerat med ett dysfunktionell glymfatiskt system. Det glymfatiska systemet kan ses som hjärnans rengöringssystem och i en frisk person tror man att detta system sköljer bort de proteiner som bildar plack genom att cerebrospinalvätska (CSF) spolas genom hjärnvävnaden. Det glymfatiska systemet upptäcktes 2012 i gnagare och har under den senaste tiden attraherat ett stort forskningsintresse.

Vår multidisciplinära forskargrupp är unikt positionerat för att ta itu med utmaningen att utveckla biomedicinska metoder för att undersöka det mänskliga glymfatiska och dess roll med hänsyn till traditionell CSF-dynamik. I detta interdisciplinära doktorandprojekt är målet dels att karakterisera proteinstrukturer (amyloider, fibriller) utifrån deras vibrationsspektrum med hjälp av Raman optisk pincett; utveckla och utvärdera syntetiska artärer som byggs från MR-avbildningar in vitro; använda och utveckla CFD-metodik för att simulera flödena.

Den sökande kommer att arbeta inom ett projekt som drivs av ”Biophysics and Biophotonics group” vid institutionen för fysik vid Umeå universitet i nära samarbete med en forskningsgrupp vid Medicinsk teknik vid Norrlands universitetssjukhus. Projektet fokuserar på att använda olika tekniker som t.ex., optisk pincett, Ramanspektroskopi, 3D-skrivare, mikrofluidik. I projektet arbetar vi dessutom med teknik- och metodutveckling inom forskningsområden som berör optik, machine-learning, 3D-skrivare, mikrofluidik, samt fysikalisk modellering.

Kvalifikationer
Den sökande ska ha en masterexamen i fysik, eller en civilingenjörsexamen i teknisk fysik, eller motsvarande kvalifikationer. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i experimentell fysik krävs att den sökande har godkända kurser inom ämnesområdet fysik om minst 120 högskolepoäng.

Ett krav är att den sökande måste ha mycket goda färdigheter i både talad och skriven engelska. Erfarenhet av experimentellt arbete är ett krav.

Kompetens och erfarenhet av experimentell forskning och fördjupade kunskaper inom elektronik, inklusive mikroskopi, optisk pincett, Ramanspektroskopi, och simuleringar är meriterande. Den sökande bör vara mycket motiverad, målinriktad, och ha en förmåga att arbeta med huvudsakligen experimentella uppgifter såväl självständigt som i samarbete med en forskargrupp.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning på deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
En komplett ansökan ska innehålla:
1. Ett följebrev med kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivering varför du söker.
2. En meritförteckning/CV.
3. Kopior av examensbevis.
4. En lista på universitetskurser med betyg.
5. Kopior på examensarbete och eventuella publikationer.
6. Kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Sista ansökningsdag är 2020-06-05.

Information
För mer information är du välkommen att kontakta Magnus Andersson, magnus.andersson@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde i augusti 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt fastställd lönetrappa för doktorandbefattningar
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Heltid
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-722-20
Kontakt
  • Magnus Andersson, 090-786 63 36
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2020-05-14
Sista ansökningsdag 2020-06-05

Tillbaka till lediga jobb