Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Postdoktor i digital sociologi

Sociologiska institutionen söker en postdoktor (2 år) med inriktning mot forskning om brottsofferdiskurser i sociala medier. Tillträde 2020-07-01 eller enligt överenskommelse. Ansök senast 2020-06-01.

Vid Sociologiska institutionen bedrivs utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå inom såväl sociologi som biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen har för närvarande ett femtiotal anställda, varav omkring 10 doktorander och 3 postdoktorer. Forskningen på institutionen bedrivs inom ett antal områden, där ett av de centrala fälten är forskning om digital sociologi (https://www.umu.se/sociologiska-institutionen/forskning/forskargrupper/digital-sociologi/).

Arbetsuppgifter

Postdoktorsprojektet ska vara empiriskt orienterat och fokusera på att kartlägga och analysera hur diskurser om brottsoffer transformeras när de tar form i vår digitalt medierade samtid. Forskningsfrågorna kan exempelvis handla om hur offerskap förstås i sociala medier i relation till händelser som terrorattacker, och också om hur nya typer av offerrörelser (av liknande typ som #BlackLivesMatter eller #MeToo) formeras. Det är starkt meriterande för tjänsten om sökanden har erhållit forskningsmedel inom detta eller närliggande intresseområde.

Den anställde kommer att ansvara för att planera och utföra forskning i samarbete med forskningsledaren för detta projekt. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst till en femtedel av arbetstiden. Anställningen som postdoktor omfattar 24 månader.

Innehavaren av anställningen kommer att ingå som en viktig del i DIGSUM, Centrum för digital samhällsforskning vid Umeå universitet.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen inom sociologi eller närliggande discipliner och som inte tidigare innehaft postdoktorsanställning vid Umeå universitet. Föräldraledighet, sjukskrivning, militärtjänstgöring etc kan innebära att även den som tog sin doktorsexamen för mer än tre år sedan kan komma ifråga.

Som bedömningsgrund för tillsättningen gäller i första hand vetenskaplig skicklighet, särskilt gällande den ovan beskrivna forskningsinriktningen. Forskningen sker i nära samarbete med forskningsledare och forskningsgrupp vilket ställer krav på förmåga till självständigt arbete såväl som förmåga att samarbeta och bidra till lagarbete. Arbetsuppgifterna kräver att den sökande kan kommunicera flytande i tal och skrift på engelska.

Det är starkt meriterande för befattningen om den sökande ansökt och erhållit forskningsmedel.

Tjänstgöringsort är Umeå och ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter förväntas.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Fullständig meritförteckning, inklusive publikationslista
  • Forskningsplan. Planen bör innehålla problembeskrivning, syfte, metod och data samt forskningens relevans för forskningsområdet (högst fem sidor).
  • Sökandens avhandling samt ytterligare högst tre publikationer
  • Kopia av doktorsexamensbevis

Ansökan görs via vårt rekryteringssystem Varbi. Anställningen kan påbörjas 2020-07-01 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar

Mer information om anställningens inriktning och krav lämnas av professor
Simon Lindgren, DIGSUM, Sociologiska institutionen, Umeå universitet,
simon.lindgren@umu.se, tel 090-786 95 19.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-702-20
Kontakt
  • Simon Lindgren, professor/föreståndare DIGSUM, 090-786 95 19
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-05-13
Sista ansökningsdag 2020-06-01

Tillbaka till lediga jobb