Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Kemiska institutionen söker en postdoktor för forskning om förbehandling av lignocellulosa för produktion av avancerade biodrivmedel. Ansök senast 3 juni 2020.

Anställningen är kopplad till verksamheten inom projektet "γ-valerolakton för avancerade biodrivmedel" och forskningsplattformen "Biopolymers and Biochemical Conversion Technologies" (BioPolChem) vid den strategiska forskningssatsningen Bio4Energy (http://www.bio4energy.se/). Merparten av de postdoktorala studierna kommer att utföras i BioPolChem-plattformens laboratorier på Kemiskt-Biologiskt Centrum i Umeå (KBC). Vissa aktiviteter kommer att utföras vid RISE Processums triple-helix-miljö i Örnsköldsvik (https://www.processum.se/sv/), där företag och forskningsorganisationer interagerar för att utveckla ny teknik för lignocellulosabaserade bioraffinaderier. Laboratorierna är väl utrustade med forskningsinfrastruktur och instrumentering och de postdoktorala studierna kommer att ge goda möjligheter till inspirerande utbyten med forskare från Kemiska institutionen, Bio4Energy och Örnsköldsviks bioraffinaderikluster i en kreativ, internationell och mycket interaktiv miljö.

Projektbeskrivning och forskningsuppgifter
Biomassa baserad på lignocellulosa är en lovande råvarubas för produktion av avancerade biodrivmedel och kan därigenom bidra till att på ett hållbart sätt möta drivmedelsbehovet och minska beroendet av fossila resurser. Konvertering av lignocellulosa till avancerade biodrivmedel försvåras av dess motståndskraft mot kemiska och biologiska processer. I synnerhet barrved kräver en kraftfull förbehandling. Forskningsprojektet går ut på att utveckla en ny process baserad på ett grönt lösningsmedel som används för fraktionering av råvarans huvudsakliga beståndsdelar; cellulosa, hemicellulosor och lignin.

Vedbiomassa kommer att förbehandlas i en trycksatt reaktor och de resulterande strömmarna kommer att vidarebearbetas. Forskningsuppgifterna inkluderar även analyser av råvaror samt av fasta faser och vätskor erhållna efter förbehandlingen, enzymatisk försockring av cellulosa, ligninåtervinning från förbehandlingsvätskor, posthydrolys och dehydratisering av sockerströmmar, avskiljning av furanaldehyder, och mikrobiell fermentering av hydrolysat. Analysmetoder som kommer att användas inkluderar spektrofotometri, HPLC, HPAEC, FTIR, Py-GC/MS och NMR. Instrumentering och analysplattformar som finns tillgängliga vid KBC kommer att användas.

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år, med start 1 september 2020, eller enligt överenskommelse mellan båda parterna.

Kvalifikationer
För behörighet krävs doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i kemi, kemiteknik eller motsvarande område. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. En hög motivation, god samarbetsförmåga samt goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs.

Sökande bör ha erfarenhet av experimentell forskning inom vedkemi, förbehandling av lignocellulosa och biokemisk konvertering. Kunskap om vedkemi och biokemisk konvertering av lignocellulosa, jästodling och bioteknik, praktisk erfarenhet av bioraffinaderirelaterad forskning, goda färdigheter i vätske- och gaskromatografiska tekniker, samt kännedom om tolkning av NMR- och FTIR-spektra är starkt meriterande.

Ansökan
Ansökan ska innehålla följande handlingar:

  • Ett personligt brev med beskrivning av kvalifikationer, forskningsintressen och motivering till ansökan (max. 2 sidor)
  • CV, inklusive publikationslista
  • Kopia av doktorsavhandling och eventuella relevanta publikationer
  • Kopia av doktorsexamensbevis eller motsvarande, samt andra relevanta examensbevis och betyg
  • Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner
  • Övriga relevanta handlingar

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 3 juni 2020.

Närmare upplysningar lämnas av Dr. Carlos Martín, +46-90 786 6099, email: carlos.martin@umu.se.

Information om institutionen
Kemiska institutionen är den största institutionen inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har ca 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och med en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, Biologisk kemi, Miljö- och biogeokemi och Teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemiskt-Biologiskt Centrum.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-696-20
Kontakt
  • Carlos Martín, 090-786 60 99
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-05-13
Sista ansökningsdag 2020-06-03

Tillbaka till lediga jobb