Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet fysioterapi inom utbildning på grund och avancerad nivå, med inriktning mot besvär i rygg och nacke samt ergonomi, vilket inkluderar kliniskt resonemang, demonstration av kliniska undersökningsmetoder, undervisning i diagnostik, demonstration av behandling samt examination i kliniska färdigheter som förberedelse för legitimation. Övrig undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid fysioterapeutprogrammet och masterprogrammet i fysioterapi kan ingå, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan också  komma att ingå. Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans.  Undervisningen sker på svenska och engelska.

Anställningen är tidsbegränsad till 6 månader till en omfattning av 100 %. Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. För anställningen krävs även legitimation som fysioterapeut/sjukgymnast.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. / Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad ämneskompetens i undervisningsämnet fysioterapi.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla, dvs. pedagogisk och klinisk skicklighet. Därutöver beaktas vetenskaplig skicklighet och administrativ skicklighet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3), klinisk skicklighet (3) och vetenskaplig skicklighet (1). Därutöver beaktas graden av administrativ skicklighet.

Beskrivning av bedömningsgrunder

Bedömningsgrunderna beskrivs närmare i dokumentet Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet (Dnr FS 1.1-247-19).

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå inom fysioterapi. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och klinisk-praktisk examination.

Vid bedömning av den kliniska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av diagnosticering, bedömning och behandling av besvär i nacke och rygg samt kunskap om fysioterapeutens roll i arbetsrelaterad rehabilitering.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att ges för ämnesspecifik erfarenhet. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annan institution (ALT. annat lärosäte) än den/det institution/lärosäte där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

Klinisk skicklighet visas genom aktuell klinisk erfarenhet och dokumenterat god klinisk kompetens.

För denna anställning är särskilt meriterande att ha lång och god klinisk erfarenhet inom ergonomi samt undersökning och behandling av rygg och nacke.

Vid frågor kring denna rekrytering, kontakta prefekt Ann Sörlin, tfn: 090-7869238 eller per epost: ann.sorlin@umu.se

Ansökan
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast den 2020-05-26.

Din ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev inklusive kontaktuppgifter
  • CV/meritförteckning
  • Publikationsförteckning
  • Kontaktuppgifter till minst två referenser

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enl. överrenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-647-20
Kontakt
  • Ann Sörlin, 090-7869238
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-05-12
Sista ansökningsdag 2020-05-26

Tillbaka till lediga jobb