Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Forskningsområde: Konsekvenserna av AI-driven kontextuell kommunikation

Institutionen för Datavetenskap, i samarbete med Handelshögskolan vid Umeå Universitet, utlyser en doktorandtjänst i Datavetenskap med fokus på AI-driven kontextuell kommunikation. Kontextuell kommunikation innebär att digitala budskap placeras i relevanta media-sammanhang för att förstärka deras genomslagskraft. Kontextuell kommunikation är inte nytt i sig, men framsteg inom AI/ML gör att metoden kan användas på global skala och samtidigt kontrollera enskilda visningar av budskapet.  Det vanligast exemplet är kontextuell annonsering där automatiska auktionssystem köper annonsutrymme och baserar sina bud på information om den omgivande mediala sammanhanget. 

Doktoranden kommer att bidra till utvecklingen av en multidisciplinär teori om AI-driven kontextuell kommunikation. Projektet kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder och utförs under handledning av Dr Johanna Björklund och Prof. Sofia Lundberg. Studenten utbildas i maskininlärning, algoritmutveckling, och empirisk metod, men erbjuds även en introduktion till media, kommunikation, och auktionsteori. Doktorandens forskningsplanen fastställs i dialog mellan doktoranden och dennas handledare. 

Institutionen för Datavetenskap är en dynamisk miljö med hundratalet anställda som sammantaget representerar mer än 20 länder. Studenten kommer att ingå i forskningsgruppen Foundations of Language Processing, som studerar teoretiska och praktiska aspekter av att representera språk på datorer, och dess kopplingar till andra informationskällor. Gruppen utgörs av 4 seniora forskare och 7 doktorander som samarbetar i olika konstellationer. 

KAW och WASP-HS

Projektet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW). Studenten kommer att vara affilierad med  WASP-HS (se https://wasp-sweden.org/about-us/wasp-hs/). Forskarskolan WASP-HS erbjuder grunder, nya perspektiv och spetskunskap inom olika vetenskaper med undervisning av ledande forskare. Den är ett komplement till universitetens existerande doktorandprogram och en unik möjlighet för studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med hög industriell relevans.

Forskningsprojekt

Doktorandens projekt kommer att vara en del av i ett övergripande projekt som studerar konsekvenserna för samhälle och invånare när artificiell intelligens blir den dominerande metoden att placera budskap i mediala sammanhang. Tyngdpunkten ligger på AI-driven kontextuell annonsering, där väldigt lite tidigare arbete är gjort. Forskningsfrågorna inkluderar: Hur förändras dynamiken i AI-drivna auktioner när olika typer av kontextuell information görs tillgänglig? Hur påverkar kontextuell kommunikation våra demokratiska processer? Hur påverkar konsumenternas så-kallade sökkostnader av den nya tekniken?

Metodiken i det övergripande projektet bygger på ekonomisk teori och regressionsanalys. Fältdata kring budgivare och konsumenters svar på olika typer av annonsering hämtas från kontrollerade experiment.  Datan inkluderar bland annat information om annons, medialt sammanhang, auktionsdesign, prisformering, och antal budgivare. Projektet bidrar till att etablerar AI-driven kontextuell rekommendation som ett nytt forskningsområde. Det är ett multidisciplinärt arbete som engagerar forskare från datavetenskap, beteendevetenskap, media och kommunikationsstudier, affärsledning, och socialekonomi. 

Doktorandens del av projektet kommer att ligga inom ämnesområdet Datavetenskap och kan fokusera på ett antal uppgifter som alla bidrar till de övergripande projektmålen. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, (i) formulering och kvantifiering av vad det innebär för mediaobjekt (t.ex., nyhetsartiklar eller videoklipp) att vara relaterade; (ii) simulering som ett verktyg för att förstå dynamiken i auktioner och publika val när kontextuell information finns tillgänglig; eller (iii) översättning av mediala sammanhang till semantiska representationer som underlättar kontextuell placering.  

Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid (max 20%).

Doktorandanställningen förväntas påbörjas 2020-08-01, eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (regleras i Högskoleförordningen, Kap. 5 och 7). För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i datavetenskap krävs att den sökande har godkända kurser inom ämnesområdet datavetenskap om minst 90 högskolepoäng, eller inom ett ämnesområde som bedöms vara av direkt relevans för specialiseringen i fråga. 

Sökande bör ha goda kunskaper inom datavetenskap; en specialisering i artificiell intelligens eller maskininlärning är meriterande, och det är även goda kunskaper i programmering. Sökande från relaterade områden, meden mycket god förståelse för de grundläggande koncepten i datavetenskap kan också antas. Eftersom arbetet sker i samverkan med internationella forskare inom olika discipliner krävs god samarbetsförmåga. Ett krav är att den sökande måste kommunicera väl på engelska, både i tal och skrift.

Ansökan

En komplett ansökan innehåller följande dokument: 

  • Ett personligt brev med kort beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering varför du söker, samt din kontaktinformation
  • En meritförteckning (CV)
  • I förekommande fall kopior av kandidat- och masteruppsatser, samt andra vetenskapliga publikationer
  • Betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser
  • Kontaktinformation för två tillfrågade kontaktpersoner

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 7 juni, 2020.

Referensnummer: AN 2.2.1-664-20

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Då vi eftersträvar en jämnare könsfördelning inom institutionen, uppmuntrar vi kvinnor som sökande.

Upplysningar om det specifika projektet lämnas av projektledaren, Johanna Björklund, email: johanna@cs.umu.se.

Välkommen med din ansökan!Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 200801
Löneform Monthly salary
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-664-20
Kontakt
  • Johanna Björklund , johanna@cs.umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-05-07
Sista ansökningsdag 2020-06-07

Tillbaka till lediga jobb